Värikyniä

Verke LIVE: Digiosaaminen

4.6.2020 / Heikki Lauha / kesto 33 min

Digitaaliset taidot ovat tänä päivänä tärkeä osa kansalais- ja elämänhallintaitoja, joita edellytetään kaikilta kansalaisilta. Digiosaaminen ei tarkoita vain teknistä osaamista ja laitteiden hallintaa, vaan siihen kuuluu monenlaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

Koulutuksessa tutustumme erilaisiin tapoihin jäsentää digiosaamista sekä perehdymme, mistä nuorisotyön ammatillinen digiosaaminen koostuu. Lisäksi käymme läpi, miten ammatillista digiosaamista voidaan mitata ja kehittää.