Digitaalisen nuorisotyön suunnitelmallinen johtaminen -työpajakokonaisuus

Online-tapahtuma

Kevään ensimmäinen työpaja 23.5. klo 13–15.

Verken fasilitoiman työpajan tavoitteena on saada kytkettyä digitaalisuus osaksi organisaation strategista suunnittelua sekä varsinaista nuorisotyön toimintasuunnitelmaa. Yhteiseen työskentelyyn ja vertaisoppimisen kokonaisuuteen voi osallistua oman organisaation prosessin missä vaiheessa tahansa. Tarkoitus on, että opimme prosessin läpiviemisestä ja sen eri vaiheista toisiltamme ja jaamme kokemuksiamme.

Kenelle työpaja on suunnattu?

Työpajaan voi hakea mukaan niin kuntien, järjestöjen kuin seurakuntienkin johtotehtävissä tai koordinaatiovastuun mandaatin saanut digitaalisen nuorisotyön strategisessa suunnittelussa työskentelevä henkilö. Tärkeää on, että johto on sitoutunut suunnitelman laatimiseen ja sen käytäntöön asettamiseen digitaalisen nuorisotyön edistämiseksi ja on mukana prosessin kaikissa vaiheissa. Kokonaisuuteen otetaan max. 10 osallistujaa.

Työpajan toteutustapa ja aikataulutus

Työpaja rakentuu neljästä tapaamiskerrasta. Tapaamisten rinnalla työskennellään Verken oppimisympäristössä, mihin materiaalit koostetaan. Kevään ensimmäinen työpaja järjestetään ma 23.5. klo 13-15  ja toinen ma 13.6. klo 13-15. Kolmas tapaamiskerta tullaan järjestämään kesän 2022 jälkeen ja neljäs, niin kutsuttu jälkitapaaminen, 6kk:n sisällä aloittamisesta.

Työpajojen teemat

Työpaja 1, ma 23.5. klo 13–15: Yhteistä digitajua muodostamassa

 • Digitalisaation vaikutukset yhteiskunnassa ja muutoksen nopeus
 • Digitaalisen nuorisotyön monet ulottuvuudet; sisältönä, toimintana, välineenä.
 • Miksi digitaalinen nuorisotyö vaatii johtamista ja johdon sitoutumista?
 • Käsitteiden määrittelyä ja kontekstualisointia – Digihyvinvointi, digitaalinen syrjäytyminen, teknologiakasvatus, media- ja informaatiolukutaito, digiturvallisuus, digitaidot, digitaalinen kansalaisuus
 • Kannustaminen kokeiluihin

Työpaja 2, ma 13.6. klo 13–15: Digitaalisen nuorisotyön tavoitteet ja arviointi

 • Erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja suunnittelun tueksi
 • Kehittämistyö-caset (Valkeakoski – Jyväskylä)
 • Henkilöstön vahvuuksien, osaamisalueiden & -tarpeiden tunnistaminen, infran tilannekartoitus ja tarvemäärittely
 • Tietoperustan ja tiedonkeruun vahvistaminen (tiedolla johtaminen), nuorten kuuleminen
 • Kuntarajat ylittävä toiminta ja monialainen yhteistyö

Työpaja 3: Suunnitelmasta käytäntöön

 • Aikataulutus, koordinointi, henkilöstön osallistaminen
 • Tarvemäärittely ja tavoitteenasettelu
 • Toteuttamistavat, resursointi, yhteistyötahot (sidosryhmät)
 • Arviointi ja seuranta
 • Viestintä!
 • Sisällyttäminen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon

Työpaja 4: Toimintakulttuurin muutoksesta

 • Tulevaisuuden ennakointi
 • Tilannekartoitus (osallistujien esitykset)
 • Haasteet ja onnistumiset
 • Mahdollistajat ja esteet
 • Yhteistyön vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen jatkossa

 

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan työpajaan: minna.ilva@verke.org, p. 041 512 1703.

Sinua saattaisi kiinnostaa