Materiaali 19.02.2019

Digitalisaatio ja nuorisotyö

Miten digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaamme? Mitkä ovat tärkeimmät teknologiset kehityssuunnat tai ”megatrendit”, joista meidän tulisi olla tietoisia? Miten nämä kehityssuunnat vaikuttavat nuoriin ja heidän tulevaisuuteensa?

Julkaisun pyrkimyksenä on tuoda esiin, millaisia teknologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia digitalisaatiolla on suhteessa nuoriin, sekä pohtia teknologiseen kehitykseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Julkaisussa tehdään myös näkyväksi digitaalisen nuorisotyön ja älykkään nuorisotyön (smart youth work) käsitteitä, sekä pohditaan, miten niiden avulla voidaan tukea nuorisotyön kehittymistä.

Kirjan artikkelit:

Esipuhe

NUORISOTYÖ JA DIGITALISAATIO
Heikki Lauha: Miksi tarvitsemme digitaalista nuorisotyötä?
Edgar Schlümmer: Älykästä nuorisotyötä Virossa: innovaatioita ja aloitteita nuorisotyön kehittämiseksi
Mikko Dufva: Digitalisaation tulevaisuuteen varautuminen, sen suunnitteleminen ja laajentaminen

1 OSAAMINEN
Marjaana Toiminen: Mitä kaikkea minä voisin olla?
Birgy Lorenz & Kaido Kikkas: Digitaalinen lukutaito informaatioyhteiskunnassa
Markus Packalén: Innokas-verkosto edistää tulevaisuuden teknologiataitoja ja luovuutta
Ville Alijoki: Digitaidot kansalaistaitoina

2 OSALLISUUS
Airi-Alina Allaste & Kari Saari: Digitaalinen osallistuminen Virossa ja Suomessa
Kati Nõlvak: Valitseminen klikkaamalla
Pilvi Nummi: Digitaalinen osallistuminen tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa
Mai Beilmann & Veronika Kalmus: Virolaisten nuorten osallistumisen tyypit poliittisesti ajattelevista
aktivisteista passiivisiin nuoriin kansalaisiin
Heiki Viisimaa: Viron nuorisoneuvosto: Miten nuoret tulevat osallistumaan tulevaisuudessa – nuorten näkökulma

3 YHDENVERTAISUUS
Panu Artemjeff: Seikkailua digitaalisen yhdenvertaisuuden avaruudessa
Tuomas Paasonen: Tekoäly tasa-arvoa rakentamassa
Jussi Pyykkönen: Miten valita oikea ura miljoonista mahdollisista urapoluista – Suomessa algoritmit auttavat nuoria tekemään oikeita valintoja
Michael Laakasuo: Tulevaisuuden horisonttia tähyilemässä – vai onko se sittenkään elämisen arvoinen?

4 KASVU- JA ELINOLOJEN PARANTAMINEN
Yrjö Länsipuro: Vesi hanasta, internet pilvistä?
Meelis Kitsing: Digitaalisen hallinnon uudet mallit
Anne Kivimäe: Tieto osana nuorisopolitiikkaa ja nuorisotyön käytäntöä
Merlis Pajustik: Digitalisaatio nuorisotyössä – paikallinen näkökulma

Kirjoittajat

——————————————-

PDF: Digitalisaatio ja nuorisotyö
Tekijä: Verke & ENTK
ISBN 978-951-9245-54-6 (painettu)
ISBN 978-951-9245-55-3 (pdf)
Julkaisuvuosi: 2019


Avainsanat