Digitalisaatio ja nuorisotyö

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

(Vain pdf, painos loppunut)

Miten digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaamme? Mitkä ovat tärkeimmät teknologiset kehityssuunnat tai ”megatrendit”, joista meidän tulisi olla tietoisia? Miten nämä kehityssuunnat vaikuttavat nuoriin ja heidän tulevaisuuteensa?

Julkaisun pyrkimyksenä on tuoda esiin, millaisia teknologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia digitalisaatiolla on suhteessa nuoriin, sekä pohtia teknologiseen kehitykseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Julkaisussa tehdään myös näkyväksi digitaalisen nuorisotyön ja älykkään nuorisotyön (smart youth work) käsitteitä, sekä pohditaan, miten niiden avulla voidaan tukea nuorisotyön kehittymistä. Teos on tilattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

PDF: Digitalisering och ungdomsarbete
PDF: Digitalisation and youth work
Tekijä: Verke & ENTK
ISBN 978-951-9245-54-6 (painettu)
ISBN 978-951-9245-55-3 (pdf)
Julkaisuvuosi: 2019

Tummalla pohjalla punaisen sävyisiä palloja joissa kirjaimia ja niistä koostuu teksti Digitalisaatio ja nuorisotyö
Katso kaikki julkaisut