Digitalisering och ungdomsarbete

Verkes publikationer.

Hur förändrar digitaliseringen vårt samhälle? Vilken är den viktigaste tekniska utvecklingen eller ”megatrender” som vi alla bör vara medvetna om? Hur kommer denna utveckling att påverka ungdomar och deras framtid?

Digitalisering och ungdomsarbete syftar till att ge nya perspektiv på digitalisering och teknisk utveckling inom samhället. Målet är att understryka digitaliseringens tekniska, sociala och kulturella effekter i fråga om ungdomar, och att kartlägga och hantera de möjligheter och risker som hör ihop med den tekniska utvecklingen i samband med detta. Boken belyser också begreppen digitalt och smart ungdomsarbete, och hur de kan hjälpa till att utnyttja möjligheterna och övervinna nuvarande och framtida utmaningar som ungdomsarbete står inför.

Redaktör: Verke & EYWC
Finland
ISBN 978-951-9245-56-0
ISBN 978-951-9245-57-7 (pdf))
Estland
ISBN 978-9949-7332-3-1
ISBN 978-9949-7332-4-8 (pdf)
Trycktår: 2019

bild av omslag
Visa alla publikationer