Materiaali 28.07.2016

Opinnäytetyö: Tyttöjen ystävyyskulttuurisia esityksiä

Annukka Lehtikankaan gradu käsittelee 13-17-vuotiaiden tyttöjen ystävyyssuhteiden muotoutumista ja näihin ystävyyksiin liittyviä käytäntöjä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esiin tyttöjen näkemyksiä ja kokemustietoa heidän ystävyyssuhteiden muodostumisesta, ylläpidosta ja vahvistumisesta sekä kasvokkain että internetissä. Aineistonkeruumenetelmänä olivat teemahaastattelut.

Sosiaalinen media oli kaikkien tyttöjen sosiaalisessa arjessa merkittävässä roolissa. Luottamus osoittautui keskeiseksi ystävyyssuhteita järjestäväksi teemaksi, jonka perusteella järjestettiin eriasteisia sosiaalisia siteitä ystävyysverkostoista sekä kontrolloitiin sosiaalisen median käyttöä. Tyttöjen ystävyyskulttuuri oli tasapainottelua yksityisyyden ja julkisuuden välisillä haaleilla rajoilla.

Lataa gradu Helsingin yliopiston verkkosivuilta.
Tekijä: Annukka Lehtikangas, Helsingin yliopisto / sosiologia