Språk och identitet i spelvärlden

Fredrik Rusk och Matilda Ståhl svarar på frågor om språk och identitet i spelvärlden. Vilken betydelse har språk för digitalt spelande? Hur påverkar språket sociala interaktioner och gemenskapsbildning? Integreras språkförståelse och språkanvändning i spelens mekanik och design? På vilket sätt kan språk i spel användas för att främja interkulturell förståelse och kommunikation? Bland annat dessa frågor besvaras under intervjun.

Hoppa över videon
Titta på videon