Materiaali 01.01.2011

Julkaisu: Sähköä ilmassa

Miten verkkoa voidaan hyödyntää nuorisotyön välineenä? Kuinka nuoria tavoitetaan, kohdataan ja tuetaan verkossa? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia verkko asettaa nuorisotyölle?

Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan Sähköä ilmassa – näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön -julkaisussa.