Nainen istuu kahvilassa ikkunan edessä olevassa baaripöydässä ja katsoo hymyillen sivulle.

Kristiina Korjonen-Kuusipuro

FT, dos. Kristiina Korjonen-Kuusipuro on kulttuuriantropologi, joka työskentelee projektitutkijana Dequal-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa. Hänen kiinnostuksen kohteisiin kuuluu ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, nuorten kuulumisen tunne sekä tunteet kulttuurisena ilmiönä. Aiemmin hän on tutkinut mm. ikäihmisten digitaitoja, yksin maahan tulleiden nuorten kuulumisen tunnetta sekä ihmisten paikkasuhteita. 

Kaikki kirjoittajan blogikirjoitukset

  • Kolme nuorta katsovat ympyrässä yhden nuoren puhelinta

    Yhdenvertainen vai eriarvoistuva digitaalinen nuoruus?

    Sari Tuuva-Hongisto Kristiina Korjonen-Kuusipuro | 01. maaliskuun 2022

    Suomessa uskotaan, että digitalisaatio luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia nuorille. On kuitenkin viitteitä siitä, että digitaalisuuteen kietoutuu myös...