kvinna sitter på café och skrattar.

Kristiina Korjonen-Kuusipuro

FT, dos. Kristiina Korjonen-Kuusipuro on kulttuuriantropologi, joka työskentelee projektitutkijana Dequal-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa. Hänen kiinnostuksen kohteisiin kuuluu ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, nuorten kuulumisen tunne sekä tunteet kulttuurisena ilmiönä. Aiemmin hän on tutkinut mm. ikäihmisten digitaitoja, yksin maahan tulleiden nuorten kuulumisen tunnetta sekä ihmisten paikkasuhteita. 

Bloggarens alla inlägg

  • Kolme nuorta katsovat ympyrässä yhden nuoren puhelinta

    Likvärdig eller ojämlik digital ungdom?

    Kristiina Korjonen-Kuusipuro Sari Tuuva-Hongisto | 01. mars 2022

    I Finland tror man att digitaliseringen skapar jämlika möjligheter för unga. Och de unga har tagit de digitala urvalen till sig som en del av vardagen för...