Hyvä käytäntö: NäytönPaikka-nettipalvelu

Mies ottaa puhelimella kuvaa ulkona talvimaisemissa selkä kameraan päin.

NäytönPaikka-nettipalvelu on nuorille suunnattu ilmainen, asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen työväline, joka auttaa tarkastelemaan omaa elämää kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Palveluun sisältyvien työkalujen avulla nuoret voivat pysähtyä pohtimaan omaa elämäänsä ja tehdä sen halutessaan näkyväksi tukiverkostolleen.

Palvelu tarjoaa työntekijöille valmiin tavan tehdä asiakaslähtöisesti ja ammattimaisesti syrjäytymisen vastaista työtä sekä tukea nuoren osallisuutta, kasvua ja voimaantumista.

Palvelulla on noin 6000 käyttäjää ja sitä käytetään ympäri Suomen nimenomaan työllistymis-, nuoriso-, koulutus-, asumis-, päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Kohderyhmä

Palvelun kohderyhmänä ovat syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä heidän kanssaan toimivat työntekijät ja tukihenkilöt.

Tavoitteet

NäytönPaikka-verkkopalvelun tavoitteena on:

  1. edistää nuorten voimaantumista,
  2. parantaa nuorten mahdollisuuksia kiinnittyä myönteisellä tavalla yhteiskuntaan sekä
  3. vahvistaa ajattelutapaa nuoresta oman elämänsä parhaana asiantuntijana.

Toteuttaminen

Palvelulla on noin 6000 käyttäjää ja sitä käytetään ympäri Suomen muun muassa työllistymis-, nuoriso-, koulutus-, asumis-, päihde- ja mielenterveyspalveluissa. NäytönPaikkaan sisältyvien työkalujen, kuten aikajanan, erilaisten CV- ja päiväkirjapohjien sekä verkostokartan, avulla nuori voi pysähtyä pohtimaan omaa elämäänsä ja tehdä sen halutessaan näkyväksi tukiverkostolleen. Palvelu on maksuton ja sitä voivat käyttää oman työnsä tukena kaikki työntekijät, jotka haluavat tarjota monipuolisen ja vaihtoehtoisen tavan omille asiakkailleen pysähtyä reflektoimaan omaa elämäänsä.

Resurssit

NäytönPaikan käyttäminen edellyttää aikaa henkilökohtaiseen työskentelyyn. Yksilötyöskentelyn ohella työväline sopii myös ryhmämuotoiseen asiakastyöhön. Tavoitteena on nuoren osallistaminen ja osallisuuden vahvistaminen niin, että nuori itse käyttää palvelua hyödykseen.

Nettipalvelun käyttäminen edellyttää nuorilta ajallista panostusta, motivaatiota, sitoutuneisuutta, pitkäjänteisyyttä ja itseohjautuvuutta. Työntekijöiltä taas tarvitaan omistautumista asialle, jonkin verran työaikaa sekä riittäviä tietoteknisiä taitoja ja sopivaa laitteistoa nettiyhteydellä. NäytönPaikka-palvelun käyttö vastaa vaativuustasoltaan tavanomaisen sähköpostiohjelman käyttöä.

Kokemuksia

Palvelusta on hioutunut nuorilta ja työntekijöiltä kerätyn palautteen sekä useiden päivitysten ansiosta helppo- ja monikäyttöinen, toimiva ja konkreettinen työväline. Palvelun juurruttaminen ja käyttäminen hyvinvointialan kentällä on monipuolisesti dokumentoitu ja sen vaikuttavuus on todettu erinomaiseksi. Tietoturvaan on kiinnitetty erityisen paljon huomiota kehittämisprosessin alusta saakka.

Arviointi

Työvälineen arvioinnissa on käytössä seuraavat menetelmät:

  1. systemaattinen itsereflektointi,
  2. spontaanin palautteen kerääminen nuorilta ja yhteistyökumppaneilta,
  3. kehittämistyöpajojen pitäminen yhteistyökumppanien kanssa,
  4. palvelun teknisen toteutuksen testaaminen ja kehittäminen
 sekä
  5. systemaattisen palautteen kerääminen nuorilta ja yhteistyökumppaneilta aineisto-, tutkija- ja tutkittavatriangulaation avulla.

Hyödyt nuorisotyön kannalta

Palvelu tarjoaa uudenlaisia sähköisiä välineitä siihen työhön, jolla tuetaan nuorten osallisuutta syrjäytymisen vastaisen työn kentällä. Palvelun avulla nuoret voivat pysähtyä pohtimaan oman elämänsä vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia, ja tehdä ne halutessaan näkyväksi tukiverkostolleen. Samalla palvelu tarjoaa työntekijöille valmiin ja monipuolisen tavan tehdä asiakaslähtöisesti ja ammattimaisesti syrjäytymisen vastaista työtä sekä tukea nuoren osallisuutta, kasvua ja voimaantumista.

Toteutuksen ajankohta

4/2006-

Toteuttajataho ja yhteystiedot

NäytönPaikka-nettipalvelu on siirtynyt Setlementtiliiton ylläpidettäväksi. Palvelua ylläpidetään RAY:n kohdeavustuksella 1.3.2016 alkaen.
Lisätietoa: kehittämissuunnittelija Miikkael Ringman, miikkael.ringman(at)setlementti.fi, puh. 050 407 7411

Linkkejä

NäytönPaikka-nettipalvelu sekä tietoa työvälineestä löytyy osoitteesta: www.naytonpaikka.fi. Sieltä voi myös ladata maksutta ”Eteenpäin” (2008) ja ”Suuntia” (2012) raportit, joissa esitellään yksityiskohtaisesti NäytönPaikka-nettipalvelua. Samasta osoitteesta voi myös tilata ilmaiset käyttäjätunnukset nettipalveluun.

Yhteistyökumppanit

NäytönPaikan yhteistyökumppaneina on satoja hyvinvointialan palveluntuottajia ympäri Suomen; nettipalvelua käyttävät oman työnsä tukena niin yksittäiset työntekijät, pienet paikallisyhdistykset ja hankkeet, oppilaitokset, julkisen sektorin yksiköt kuin isot valtakunnalliset hyvinvointialan järjestöt. Teknisinä yhteistyökumppaneina ovat: HAMK:n Mediatekniikan Verstas ja Mainostoimisto ACM.

Katso kaikki vinkit