Verke LIVE: Digiungdomsarbete i Svenskfinland

Vi presenterar och diskuterar resultaten av kartläggningen om det digitala ungdomsarbetets nuläge i Svenskfinland och på Åland. Materialinsamlingen gjordes våren 2023.

Hur ser kunnandet ut inom det digitala på ungdomssektorn? Vilka utmaningar finns i arbetet idag och hurudan typ av digiungdomsarbete genomförs?

Totalt besvarade 87 aktörer inom ungdomssektorn i Svenskfinland och på Åland på enkäten. Verksamhetsområden som enkäten riktade sig till var kommuner, tredje sektorn och församlingar. Vidare utfördes 9 intervjuer med aktörer som arbetar med digitalt ungdomsarbete.

Vi presenterar och diskuterar resultaten av kartläggningen om det digitala ungdomsarbetets nuläge i Svenskfinland och på Åland. Materialinsamlingen gjordes våren 2023. Ohita video