Webinaari osaamiskeskusten tiedontuotannosta

Sijainti Microsoft Teams

Online-tapahtuma

Torstai 12.10., kello 13.00–15.00

Ohjelma

Klo 13.00 Tilaisuuden avaus, Suvi Lappalainen

Klo 13.05–13.30 Järjestin – nuorisoalan järjestöjen tiedonkeruu ja -hallintajärjestelmä, esittelijänä Niina Autiomäki

Klo 13.35–14.00 Kartläggning om Digitalt ungdomsarbete i Svenskfinland och på Åland 2023, esittäjänä Denice Lönnroth

Selvitys käsittelee digitaalisen nuorisotyön nykytilannetta kunnissa, seurakunnissa ja kolmannella sektorilla suomenruotsalaisilla alueella ja Ahvenanmaalla. Selvitys perustuu nuorisosektorin toimijoiden haastatteluihin sekä kyselyyn, joka toteutettiin alkuvuodesta 2023. Selvityksen tavoitteena oli saada kuva siitä, millaista digitaalista nuorisotyötä tehdään, millaisia haasteita on kohdattu sekä saada käsitys osaamisesta ja koulutustarpeista kyseisillä alueilla.

Klo 14.05–14.30 Havaintoja pienten kuntien nuorisotyöstä, esittäjänä Essi Helin

Klo 14.35–15.00 Nuorisotyö kunnissa 2021 ja 2023. Kyselytuloksia ja tulkintoja, esittäjänä Tomi Kiilakoski

Webinaari osaamiskeskusten tiedontuotannosta