neljä henkilöä katsovat puhelinta

Seminarium: Digitala möjligheter och framtidsvisioner inom ungdomsarbete

Sijainti Folkhälsan, Ossian-salen (Topeliuksenkatu 20, Helsinki)

17.1.2023 klo. 12–16

Målgrupp: Professionella som jobbar unga inom ungdomssektorn i olika positioner och övriga intresserade.

Ett seminarium om digitala möjligheter inom ungdomsarbete för att öka förståelse, inspirera och ge nya perspektiv på digitalisering och teknisk utveckling i samhället med unga i fokus följt av enskilda utbildningar under våren: AI-konst och ungdomsarbete, Gaming och Digitala kompetenser. Arrangörer: Verke och Folkhälsan.

Sista anmälningsdagen 10.1. Anmäl dig här.

Program

11-12 Lunch
Vi bjuder på lunch innan seminariet till de som har möjlighet att delta.

12.00-12.10 Välkommen
Pia Öhman

12.10-12.40 Introduktion till digitalt ungdomsarbete: Vad är digitalt ungdomsarbete idag och vad kan det vara i framtiden?
Denice Lönnroth, Verke

Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen förändrar samhället, ungdomars liv och ungdomskulturella fenomen på ett betydande sätt. I dag används digitalitet och digitala tjänster allt mer mångsidigt i ungdomsarbetets olika verksamheter. Det digitala ungdomsarbetet koncentreras dock fortfarande starkt till ungdomsarbete som utförs på nätet. Digitalt ungdomsarbete är inte en arbetsform eller metod inom ungdomsarbetet, utan digitaliseringen vävs in i alla ungdomsarbetets delområden. Vad är digitalt ungdomsarbete idag och vad kan det vara i framtiden?

12.40-13.10 Space academy i Stockholm
Nastaran Soultani, Space academy
På SPACE har vi siktet inställt på att skapa framtida karriärmöjligheter inom tech och digital utveckling, för alla. Därför vill vi överbrygga kunskapsklyftan och utforma ett samhälle där lärande om tech och utveckling av digitala färdigheter görs tillgängliga oavsett bakgrund, vem du är eller varifrån du kommer.

13.10-13.30 PAUS

13.30-14.00 Att dela spel med varann: Identitet, kommunikation och samarbete i och runt spelande
Matilda Ståhl och Fredrik Rusk, Åbo Akademi
Presentationen baseras på vår fleråriga banbrytande forskning om social interaktion, lärande, identitet och community i spelsammanhang. Vi vill ge en nyanserad inblick i spelandets rikedom, det “goda”, det “dåliga” och allt däremellan, utan att döma, men för att förstå. Den nyanserade informationen om digital social interaktion i och genom spel utrustar forskare, föräldrar, lärare och beslutsfattare att utveckla och skapa interaktionsutrymmen som möter komplexiteten i ungas lärande, individualisering och identitetskonstruktion.

14.00-14.30 Case study: ungdomslokal.fi: Hur är det att vara ungdomsarbetare online?
Verksamhetspresentation: Ungdomslokal.fi
Bettina Stenbäck och Kim Kärkkäinen

En presentation om hur det varit att starta en ny ungdomslokal på nätet med målgruppen i hela Finland. Verksamheten Ungdomslokal.fi är ett 3 årigt projekt vars huvudsakliga verksamhetsform är en discord server som fungerar som en ungdomslokal. Bettina och Kim presenterar projektet och vilka fenomen de stött på under projektets första år.

14.30-15.00 Paneldiskussion: Digitalt ungdomsarbete, var är vi idag och vart är vi påväg?
Deltagare: Matilda Ståhl, Kim Kärkkäinen, Mats Holmström och Pia Öhman

15.00-15:15 Sammanfattning av dagen

15.15-16.00 Kaffe och Testa på workshops
Möjlighet att testa på två olika workshops i slutet av dagen. Droppa in och testa något nytt i aulan:
Workshop 1: Användning av NFC- chip (nearfield communication) inom ungdomsarbete
Workshop 2: VR (Virtual reality) i ungdomsarbete

 

 

Föreläsare:


Kim Kärkkäinen och Bettina Stenbäck
Kim och Bettina jobbar som projektledare för projektet Ungdomslokal.fi på Folkhälsan. Ungdomslokal.fi är en online ungdomslokal på plattformen Discord med verksamhet på svenska för 13-20 åringar. Före de kom till Folkhälsan jobbade Kim och Bettina som traditionella ungdomsledare för Esbo stad, men med starkt fokus på digitalt ungdomsarbete under de senaste åren.


Denice Lönnroth
Denice jobbar som planerare på Verke, kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete i Finland. Verkes uppgift är att öka ungdomssektorns pedagogiska kompetens angående digitalisering samt stödja ungdomssektorn i utvecklandet av tjänster och verksamhetsformer inom ungdomsarbetet, där man använder digitala medier och teknologier. Denice jobbar övergripande med Verkes svenskspråkiga verksamhet och ansvarar för samarbete med läroanstalter där kompetenskriterierna för digitalt kunnande inom ungdomsarbete ligger i fokus.


Nasatran Soultani
Nastaran ansvarar för Space Academy som är en del av Space. Hela syftet med Space Academy är att demokratisera tillgången till techkunskap och att tillhandahålla marknaden med fler talanger. Inom Space Academy bjuder man in skolklasser varje vecka samt anordnar med kodningsläger under skolloven för att lyfta inspiratörer och lära ungdomar mer om tech, detta helt kostnadsfritt. Under 2022 har över 2000 ungdomar varit på Space Academy där de har kunnat knyta nya kontakter, fått nya vänner, lärt sig att koda samt inspirerats till att vilja vara med och påverka techbranschen.


Matilda Ståhl
Matilda är doktor i pedagogik och jobbar för tillfället som projektforskare vid Experience Lab, Åbo Akademi. Doktorsavhandlingen handlar om hur unga konstruerar identiteter i spel och sociala medier och avhandlingen visar bland annat att offline-tillvarons gemenskaper och normer inverkar på det vi gör online. Tillsammans med Fredrik Rusk forskar hon på spel och att spela tillsammans som en del av ungas vardag, bland annat genom ungdomsarbete online.


Fredrik Rusk
Fredrik Rusk (Docent i pedagogik med inriktning mot digital interaktion, Åbo Akademi). Min forskning involverar användningen av olika former av videoinspelningar ur etnografiska perspektiv för att undersöka och bättre förstå social organisation med ett fokus på samarbete, lärande, flerspråkighet och social identitet både i och utanför klassrummet/skolan. Den senaste tiden har jag varit mest involverad i projekt om interaktion, samarbete, lärande och identitet i och genom olika skärmmedierade former av kommunikation, såsom mobiltelefoner, videosamtal och online videospel samt sociala online plattformer som t.ex. Discord.


Pia Öhman
Pia Öhman jobbar som sakkunnig på Folkhälsan, inom kompetenscenter Nuoska. Hon har jobbat 20 år med socialt arbete i skolor och dagligen mött unga som spelar. Inom yrkesutbildningen har Pia också varit med i skolans e-sport utbildning och jobbat med bland annat spelarnas gruppdynamik och livshantering. Spelande och gaming är inte Pias egna intressen, men hon är väldigt intresserad av ungdomskultur som helhet och olika fenomen som finns i de ungas värld.


Mats Holmström
Mats jobbar som ungdomsarbetare för Borgå stads ungdomstjänster och är en av de ansvariga för Borgå ungdomstjänsters spelverksamhet SideQuest vars mål är att göra spelande till en sund hobby. Mats är en själv en aktiv spelare och ivrig utövare av saker som har med spel och data kultur att göra. Mats har erfarenhet med att jobba med ungdomar i bland annat: streaming, esports, grundläggande kodning och maker kultur. Mats deltar i paneldiskussionen på seminariet.