Digitala kompetensen i ungdomsarbete

Sijainti Zoom

Online-tapahtuma

14.3. klo 13.00

Detta tillfälle passar dig som vill bekanta dig med digitala färdigheter som krävs av ungdomsarbetare för att de ska kunna erbjuda ungdomsarbete av hög kvalitet som motsvarar de ungas behov. Tillfället passar både nybörjare och även personer som redan är bekanta med digitalt ungdomsarbete men vill kartlägga sina styrkor och områden som kanske kräver uppdatering.

Digitaliseringen har i avsevärd grad förändrat de ungas erfarenhetsvärld och gett upphov till nya ungdomskulturella fenomen. För att ungdomsarbetet ska kunna följa med i den samhälleliga utvecklingen, måste ungdomsarbetarna inneha mångsidiga och aktuella färdigheter.

Med konkreta exempel går vi igenom digitala kompetenser i ungdomsarbete Bl.a. digital säkerhet, medie- och informationsläsfärdigheter, digital kreativitet, digital kommunikation och växelverkan. Utbildningen utgår från Kompetenskriterierna för kunnande inom digitalt ungdomsarbete och du har också möjlighet att genomföra ett kunskapstest för att testa ditt eget kunnande.