Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Sammeli Majava

  Sammeli Majava

  Skribenten är företagare för 3D-printcafét 3D Crush Café. Utöver företagsamheten agerar han med sin fru som PESUs (Birkalands Djurskyddsförening) övergångshem för bl.a. katter och hundar genom att erbjuda dem tak över huvudet, mat och kärlek, tills djuren får ett permanent hem. Sammeli är en evig drömmare, utvecklare, planerare, skapare samt bäver.

  Visa bloggaren
  Sammeli
 • Henna Marttila

  Henna Marttila

  Jag arbetar bland utvecklingen av digitalt ungdomsarbete i Kittilä i finska Lappland. Mitt eget intresse för digitaliteten och för olikt knåpande har redan fått sin början från barndomen. Som vuxen har jag även fått arbeta bland dessa.

  Visa bloggaren
  Henna
 • Marja Moisala

  YTM, Marja Moisala työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa projektitutkijana. Hän on tarkastellut aiemmissa tutkimuksissaan verkkonuorisotyötä kehittävän arvioinnin menetelmin sekä selvittänyt digitaalisen kohtaamisen mahdollisuuksia erityisesti etsivän nuorisotyö, työpajatoiminnan ja Ohjaamojen saavutettavuuden näkökulmasta.

  Visa bloggaren
  Marja
 • Milla Porkka ja Miina Morko

  Miina Morko

  Miinas arbetsrötter är starkt inom ungdomsarbete och ungdomsinformation och rådgivning, men hon arbetar för närvarande som en utvecklingsexpert i Savo Education Association och fokuserar särskilt på användning av artificiell intelligens och chattbots i olika operativa processer. Utgångspunkten för arbetet är konsultation och deltagande av användare i utvecklingsprocessen.

  Visa bloggaren
  Miina
 • Mimmi Mäkinen-Kokkonen

  Mimmi Mäkinen-Kokkonen

  Jag arbetar med utbildningsverksamheten i Verke. Jag gillar starkt katter, musik (särskilt doom- och industrialmetall), Mumin, älvor samt självklart My Little Pony från 80-talet.

  Visa bloggaren
  Mimmi
 • Elina Noppari med sin hund

  Elina Noppari

  Skribenten är forskare vid Forskningscentralen för journalism, medier och kommunikation (COMET) vid Tammerfors universitet. Hon forskar bl.a. i hur barns och ungdomars medieomgivning förändras.

  Visa bloggaren
  Elina
 • Kuva henkilöstä Susi Nousiainen

  Susi Nousiainen

  Susi Nousiainen on opettaja ja tutkija, joka työskenteli Non-toxic -hankkeessa kouluttajana syksyllä 2021. Hän tekee Lapin yliopistossa väitöskirjaa Suomen pelialan inklusiivisuuden kehittämisestä.

  Visa bloggaren
  Susi
 • Sara Peltola

  Sara Peltola

  Sara Peltola är en mångsysslare med musikenergi inom ledarbranschen som just nu arbetar som webbhandledare i Otavan opisto och är en stiftande medlem i Ohjausosuuskunta Ote. Under våren 2015 presenterade Peltola sin graduavhandling för yrkeskunniga inom ungdomsbranschen.

  Visa bloggaren
  Sara