kvinna sitter på café och skrattar.

Annukka Lehtikangas

Annukka är sociolog som utexaminerats från Helsingfors universitet. Hon har agerat som högskolepraktikant i Verke, där hon utförde en kartläggning om en undersökning som behandlade ungdomarnas webbkultur och -beteende samt skrev en rapport om kartläggningen. Annukka är speciellt inspirerad av ungdomars överlappning i webb- och vänkulturen och hon fortsatte att granska temat i sin pro gradu-avhandling.

Annukka Lehtikangas

Bloggarens alla inlägg

  • Pöydällä tietokone auki, jossa verkkopalaveri-auki ja monien osallistujien videokuvia auki.

    Vad betyder webben för den unga?

    Annukka Lehtikangas | 10. november 2014

    Webben erbjuder en verksamhetsmiljö där den unga kan prova och presentera flera olika identiteter.