kvinna sitter på café och skrattar.

Annukka Lehtikangas

Annukka är sociolog som utexaminerats från Helsingfors universitet. Hon har agerat som högskolepraktikant i Verke, där hon utförde en kartläggning om en undersökning som behandlade ungdomarnas webbkultur och -beteende samt skrev en rapport om kartläggningen. Annukka är speciellt inspirerad av ungdomars överlappning i webb- och vänkulturen och hon fortsatte att granska temat i sin pro gradu-avhandling.

Annukka Lehtikangas