Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Kristiina Korjonen-Kuusipuro

  FT, dos. Kristiina Korjonen-Kuusipuro on kulttuuriantropologi, joka työskentelee projektitutkijana Dequal-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa. Hänen kiinnostuksen kohteisiin kuuluu ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, nuorten kuulumisen tunne sekä tunteet kulttuurisena ilmiönä. Aiemmin hän on tutkinut mm. ikäihmisten digitaitoja, yksin maahan tulleiden nuorten kuulumisen tunnetta sekä ihmisten paikkasuhteita. 

  Visa bloggaren
  Kristiina
 • Anniina Korpi

  Anniina Korpi

  Jag arbetar som ungdomsarbetare på webben för Björneborgs stad. Sociala medier, Netari, spelande, mediefostran och övrigt nördigt tillhör mitt arbete. Jag upprätthåller två nätsidor för Karhuseudun nuoret: http://nuokka.fi/ (på finska) och http://jeesari.nuokka.fi/ (på finska).

  Visa bloggaren
  Anniina
 • Hanna Koskenkangas

  Hanna Koskenkangas

  Hanna Koskenkangas är en statsvetare som orienterat sig i de ungas deltagande. Hon arbetar som expert för företagssamarbete och teamchef vid Barn och ungdoms stiftelsen.

  Visa bloggaren
  Hanna
 • Iida Kukkonen

  Iida Kukkonen

  Toimin erikoistutkijana SOMA-projektissa, ja teen väitöskirjaa Turun Yliopiston taloussosiologian oppiaineessa. Väitöskirjassani tarkastelen ulkonäköön liittyvää eriarvoisuutta suomalaisen työelämän eri aloilla, erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Ulkonäköön, sukupuoleen ja eriarvoisuuteen liittyvien teemojen ohella tutkimusintresseihini lukeutuvat muun muassa kulutus ja sosiaalinen media.

  Visa bloggaren
  Iida
 • Lauri Kuusela

  Lauri Kuusela

  Jag arbetar som ungdomsledare med Turku Game Academy vid ungdomstjänsterna i Åbo stad. Utvecklingen samt ledandet av e-sportverksamheten för ungdomarna i Åboregionen tillhör mina arbetsuppgifter. Elektronisk sport hör även till mina fritidshobbyn och fps-spel med snabbt tempo så som Overwatch och Apex Legends ligger mitt hjärta nära.​

  Visa bloggaren
  Lauri
 • Sofia Laine

  VTT, dos. Sofia Laine työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa ma. tutkimuspäällikkönä. Hänen viimeaikaiset tutkimusaiheensa ovat liittyneet koulunuorisotyöhön, nuorten vapaa-aikaan ja harrastamiseen. Parhaillaan hän myös toimittaa Näkökulma-tekstien sarjaa Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0. Aiemmin Laine on tutkinut mm. nuorten poliittista ja kulttuurista osallisuutta sekä työelämäsiirtymiä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

  Visa bloggaren
  Sofia
 • Sanna Lappalainen

  Sanna Lappalainen

  Sanna (PM, studiehandledare) arbetade som projektchef för projektet Specialunga och stödjandet av deltagande i den digitala tidens multiprofessionella verksamhetsmiljöer (#ERNOD). Ungdomarnas jämlikhet befrämjades i ERNOD-projektet genom att utveckla digitala inlärningspraxis och metoder för mediefostran, öka på tillgången till information och utbilda aktörer som arbetar med ungdomar. Mer information om projektet: www.xamk.fi/ernod (på finska). Sanna favoriserar bibliotek, och missionen är att få formellt, informellt och icke-formellt lärande att  “kollidera” på biblioteken.

  Visa bloggaren
  Sanna
 • Heikki Lauha

  Heikki Lauha

  Jag ansvarar för forsknings- och publikationsverksamheten samt det strategiska utvecklandet vid Verke. I praktiken hör bl.a. produktionen av Verkes enkäter och publikationer, stödjande av utarbetande av digistrategier för organisationerna i ungdomsbranschen och startande av nya utvecklingsprojekt till mitt arbete.

  Visa bloggaren
  Heikki
 • Annukka Lehtikangas

  Annukka Lehtikangas

  Annukka är sociolog som utexaminerats från Helsingfors universitet. Hon har agerat som högskolepraktikant i Verke, där hon utförde en kartläggning om en undersökning som behandlade ungdomarnas webbkultur och -beteende samt skrev en rapport om kartläggningen. Annukka är speciellt inspirerad av ungdomars överlappning i webb- och vänkulturen och hon fortsatte att granska temat i sin pro gradu-avhandling.

  Visa bloggaren
  Annukka