kvinna sitter på café och skrattar.

Noora Lehtonen

Jag är magisterstuderande i kognitionsvetenskap. Jag blev utexaminerad psykologie kandidat (BSc) från Wien. Jag arbetar som forskningsassistent i projektet Moralities of Intelligent Machines och är intresserad av människans inställning till digitalisationen. I min graduavhandling fokuserar jag på vänskapsforskning. Våren 2019 tillbringade jag hos Verke med att analysera en kommunenkät.

Noora Lehtonen

Bloggarens alla inlägg

 • Ihmisiä kahvilassa, osa keskustelee keskenään ja osa on puhelimella tai tietokoneella

  Attityder har betydelse i digitaliseringen av ungdomsarbetet

  Noora Lehtonen | 17. mars 2022

 • Robotti katsoo kameraan päin.

  Hurdana beslut kan artificiell intelligens fatta? – AI och etik

  Noora Lehtonen | 14. augusti 2019

  Etiska frågor i ny teknik har tagits upp mer och mer för övervägande. Vår förståelse av artificiell intelligens och de utmaningar som tekniken innebär...

 • Maker-toimintaa pöydän äärellä.

  Inlärning av digitala färdigheter genom teknikundervisning – den digitala kompetensen utvecklas samtidigt hos såväl de unga som ungdomsarbetarna

  Noora Lehtonen | 13. juni 2019

  Resultaten av Verkens kommunala undersökning om digitaliseringen av kommunalt ungdomsarbete som genomfördes i mars 2019 är nu offentliga.