kvinna sitter på café och skrattar.

Sanna Lappalainen

Sanna (PM, studiehandledare) arbetade som projektchef för projektet Specialunga och stödjandet av deltagande i den digitala tidens multiprofessionella verksamhetsmiljöer (#ERNOD). Ungdomarnas jämlikhet befrämjades i ERNOD-projektet genom att utveckla digitala inlärningspraxis och metoder för mediefostran, öka på tillgången till information och utbilda aktörer som arbetar med ungdomar. Mer information om projektet: www.xamk.fi/ernod (på finska). Sanna favoriserar bibliotek, och missionen är att få formellt, informellt och icke-formellt lärande att  “kollidera” på biblioteken.

Sanna Lappalainen

Bloggarens alla inlägg

  • Henkilö juttelee toiselle viittomakielellä

    Digitala kunskaper och mediekompetenser gör ungas röster hörda

    Sanna Lappalainen | 18. augusti 2017

    Påverkan är allas rättighet, och för att rättigheten ska tillgodoses krävs idag en mängd olika kompetenser. Goda medie- och digitalkompetenser gör det...