kvinna sitter på café och skrattar.

Sanna Lappalainen

Sanna (PM, studiehandledare) arbetade som projektchef för projektet Specialunga och stödjandet av deltagande i den digitala tidens multiprofessionella verksamhetsmiljöer (#ERNOD). Ungdomarnas jämlikhet befrämjades i ERNOD-projektet genom att utveckla digitala inlärningspraxis och metoder för mediefostran, öka på tillgången till information och utbilda aktörer som arbetar med ungdomar. Mer information om projektet: www.xamk.fi/ernod (på finska). Sanna favoriserar bibliotek, och missionen är att få formellt, informellt och icke-formellt lärande att  “kollidera” på biblioteken.

Sanna Lappalainen