Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Meri-Tuulia Kaarakainen

  Meri-Tuulia Kaarakainen

  Jag är doktor i samhällsvetenskap som utexaminerats vid Åbo universitet. Vid sidan av forskningsdigitaliseringen och mitt huvudsakliga arbete som stöder den, forskar jag kring den digitala utslagningen och framför allt de ungas digitala kunnande och deras användning av digitala apparater.

  Visa bloggaren
  Meri-Tuulia
 • Teemu Kallio

  Teemu Kallio

  Jag arbetar som ledare för ungdomsarbetet i Birkala församling, men en mer träffande och beskrivande titel kunde vara möjliggörare av umgänge. Mitt dagsarbete består av skriftskolan och ungdomsarbetet efter den. Jag har ett starkt intresse för lek och spel, vilket även syns i mitt arbete.

  Visa bloggaren
  Teemu
 • Jari Karjalainen

  Jag arbetar som projektkoordinator i projektet Digiutmaningen vid ungdomstjänsterna i Lahtis och utvecklar i mitt arbete såväl det egna som vår organisations digikunnande. I ungdomsarbetet finns min styrka hos användandet av digitala spel och spelfostran.

  Visa bloggaren
  Jari
 • Maja Katinić Vidović

  Maja Katinić Vidović

  Erasmus+-utbildare och expert på elektroniska läroplattformar. Hon deltar i flera internationella projekt som expert på utbildning och inlärning. Hon tillbringar sin tid med att sammanställa inlärning och informationsteknik, läsa böcker av den gamla skolan och genom att titta på Netflix.

  Visa bloggaren
  Maja
 • Essi Kaukko

  Essi Kaukko

  Essi är en nyare nykomling i TikTok och textproducent. Kontot uppdateras tillsammans med Laura Huhta. TikTok: Mylenuokkari

  Visa bloggaren
  Essi
 • Tomi Kiilakoski

  Tomi Kiilakoski

  Författaren är specialforskare vid Ungdomsforskningsnätverket. Han intresserar sig för ungdomsarbete, delaktighet och teknologi. På fritiden spelar han gitarr och mandolin i orkestrar i Uleåborg.

  Visa bloggaren
  Tomi
 • Juuso Kilpinen

  Juuso Kilpinen

  Jag är en 24-årig högskolestuderande från Helsingfors. Som huvudämne studerar jag samhällspolitik men just nu praktiserar jag kommunikation vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I det tidigare arbetet har jag arbetat med ungdomar, eftersom jag då fungerade som ansvarig ledare i Yrityskylä. Yrityskylä är ett litet samhälle för sjätte- och niondeklassister, där man kan prova på arbete och ansvarsfullt medborgarskap. I framtiden vill jag arbeta för att minska ojämlikheter i samhället.

  Visa bloggaren
  Juuso
 • Juha Kiviniemi

  Juha arbetar som planerare vid Verke. Särskilt Maker-verksamheten och de internationella samarbetsmönstren hör till hans ansvarsområden. Vid sidan av arbetet kopplar han av genom att arbeta med läder eller hänger YouTube och försöker tillägna sig all information från Internet.

  Visa bloggaren
  Juha
 • Antti Korhonen

  Antti Korhonen

  Antti är en savolaxisk wannabe-socialpedagog som arbetar som koordinator för det internationella ungdomsarbetet vid Ungdomscentren i Finland (#ungdomscentrenifinland). Icke-formellt lärande, dess erkännande och identifiering är hans yrkesmässiga passion. Bland annat benämningar som ”Ansvarsfull youtubare”, ”Int-katalysator”, ”Reflective digi-learner” och ”Extraordinary agent of online youth work” har från ungdomars internationella projekt på den senaste tiden samlats i den egna benämningsportfolien.

  Visa bloggaren
  Antti