Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Reetta Hänninen

  Reetta Hänninen

  Olen digitaalisen nuorisotyön sydämellinen ammattilainen sekä seksuaalineuvoja, joka on löytänyt unelmiensa työpaikan Sua varten somessa -hankkeesta. Sua varten somessa on Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen mahdollistama kehittämishanke, joka kehittää uusia, someen jalkautuvan nuorisotyön muotoja. Taustaorganisaatiot: Nicehearts ry, Setlementti Puijola sekä Loisto setlementti.

  TikTok: @suavarten_official

  Visa bloggaren
  Reetta
 • Minna Ilva

  Verkessä työnkuvaani kuuluu esihenkilötehtävät, toiminnan suunnittelu ja seuranta, talous- ja sopimushallinto sekä erityisesti järjestökumppanuudet. Seuraan innolla aihepiiriimme kansainvälistä tutkimusta. Temaattisesti minua kiinnostavat erityisesti yhdenvertaisuuskysymykset. Olen valtavan innoissani kaiken sen uuden tiedon äärellä, miten digitaalisuutta ja teknologiaa käytetään luovasti, ja mitä kaikkea se mahdollistaa itseilmaisuun. Seuraan siten mielelläni käynnissä olevia kulttuurisen digitaalisen nuorisotyön projekteja.

  Visa bloggaren
  Minna
 • Henna Immonen

  Henna Immonen

  Olen valmistunut vuonna 2020 yhteisöpedagogiksi. Nykyisin työskentelen #DINO-hankkeessa digitaalisen nuorisotyön parissa sekä Juvan kunnan nuoriso-ohjaajana. Digitaalinen nuorisotyö on lähellä sydäntä ja uuden oppiminen kiinnostaa kovasti. Vapaa-ajalla tykkään pelata videopelejä ja lukea sarjakuvia!

  Visa bloggaren
  Henna
 • Mika Joensuu

  Mika Joensuu

  Mika arbetar som ungdomschef vid Ungdomstjänsterna i Hyvinge stad. Han har redan från början av 2005 medverkat såväl riksomfattat som lokalt i utvecklingen av ungdomsarbetet på webben. Mika har även belönats med det inhemska priset Den gyllene draken samt med det internationella Warhammer Heroes-emblempriset för sitt arbete gällande spelverksamheten i ungdomsarbetet.

  Visa bloggaren
  Mika
 • Miro Jukka

  Miro Jukka

  Skribenten är nästan färdig socionom, aktiv inom sociala medier, cosplayutövare, e-spelare och hlbt-aktivist.

  Visa bloggaren
  Miro
 • Nelli Jäntti-Tuominen

  Nelli Jäntti-Tuominen

  Jag arbetar på Lasten ja nuorten keskus ry. som kommunikationsansvarig. LNK:s uppdrag är att stärka barn och ungas delaktighet och förhindra att de blir utanför. Organisationen har närmare 300 evangelisk-lutherska församlingar som medlemmar. Digitalitet har funnits i mitt eget liv sedan jag var under skolåldern, då jag använde mina farföräldrars dator för att skapa Word-konst och spela Donkey Kong och Super Mario. I min barndom såg jag digitalitet främst som ett verktyg, men sedan slutet av 2000-talet, med framväxten av bloggar och sociala medier, har digitalitet för mig i första hand inneburit en koppling till andra människor, kulturer och företeelser.

  Visa bloggaren
  Nelli
 • Meri-Tuulia Kaarakainen

  Meri-Tuulia Kaarakainen

  Jag är doktor i samhällsvetenskap som utexaminerats vid Åbo universitet. Vid sidan av forskningsdigitaliseringen och mitt huvudsakliga arbete som stöder den, forskar jag kring den digitala utslagningen och framför allt de ungas digitala kunnande och deras användning av digitala apparater.

  Visa bloggaren
  Meri-Tuulia
 • Teemu Kallio

  Teemu Kallio

  Jag arbetar som ledare för ungdomsarbetet i Birkala församling, men en mer träffande och beskrivande titel kunde vara möjliggörare av umgänge. Mitt dagsarbete består av skriftskolan och ungdomsarbetet efter den. Jag har ett starkt intresse för lek och spel, vilket även syns i mitt arbete.

  Visa bloggaren
  Teemu
 • Jari Karjalainen

  Jag arbetar som projektkoordinator i projektet Digiutmaningen vid ungdomstjänsterna i Lahtis och utvecklar i mitt arbete såväl det egna som vår organisations digikunnande. I ungdomsarbetet finns min styrka hos användandet av digitala spel och spelfostran.

  Visa bloggaren
  Jari