Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Panu Räsänen

  Hommiini Verkellä kuuluu kaikki, mitä voidaan digitaalisessa nuorisotyössä kategorisoida kulttuurin alle – pelaamisesta kuvaamiseen ja äänittämisestä kädentaitoihin. Digitalisaatiotyön ulkopuolella viihdyn analogisen musiikin ja paperisten sarjakuvien parissa.

  Visa bloggaren
  Panu
 • Minna Saariketo

  Minna Saariketo

  Skribenten slutför sin doktorsavhandling i fakulteten för Informationsteknologi vid Tammerfors universitet, där hon forskar kring agentskapet i ett programmerat samhälle. Ytterligare forskar hon inom projektet Digitala ansikten vid Aalto-universiteteti vad slags signifikanser folk ger allt data som samlas om dem själva i digitala miljöer.

  Visa bloggaren
  Minna
 • Loretta Saikkonen

  Loretta Saikkonen

  Olen toiminut yli kymmenen vuotta projektitutkijana Turun yliopistossa. Tällä hetkellä kirjoitan väitöskirjaa suomalaisten informaatiotaidoista. Nuoriin liittyen olen tutkinut aiemmin mm. koulutuksesta syrjäytymistä sekä nuorten digitaalisia taitoja ja digitaalisen median käyttöä.

  Visa bloggaren
  Loretta
 • Eija Seppänen

  Eija Seppänen

  Jag arbetar som expert för lärarnas ekonomiutbildning vid Ekonomi och Ungdom TAT samt som kommunikationskoordinator för DigiConsumers.

  Visa bloggaren
  Eija
 • Heidi Sipilä

  Heidi Sipilä

  Just nu studerar skribenten företagsekonomi vid Haaga-Helia i Helsingfors och hon arbetar som frivillig både vid stiftelsen Plan Suomi, där hon koordinerar Nej till hatretorik-rörelsen, och i projektet Det nya Barnsjukhuset 2017.

  Visa bloggaren
  Heidi
 • Minna Sirviö

  Minna Sirviö

  Jag arbetar som verksamhetsledare vid Helsingfors stads ungdomstjänster på ungdomsenheten i Malm. Jag har arbetat med ungdomsarbete totalt under 15 års tid såväl i ungdomstjänsterna i Helsingfors som även i Rovaniemi. Jag är intresserad av ungdomsarbete, deltagande och mänskliga rättigheter. Mina passioner kretsar kring stickning, fotboll, ishockey och teater.

  Visa bloggaren
  Minna
 • Sanna Spišák

  Sanna Spišák

  FD Sanna Spišák arbetar som forskardoktorand vid forskningskonsortiet Intimacy in Data-Driven Culture (IDA), som finansieras av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi, med läroämnet medieforskning vid Åbo universitet. Hon är en storkonsument av populärkultur, som med stickningen i sina händer inspireras av fantasi, spänning, kulturkritiska vloggar och televisionens nya tillvaro till följd av streamingtjänsterna. Spišák läser även deckare, scifi och trädgårdslitteratur. Hon lämnade Facebook år 2016, men får kraft av trädgårds- och handarbetssamfund på Instagram. Spišákis doktorsavhandling ”Porn and Norms – Pornography and normative notions of gender, love, sex and relationships in the sexual narratives of Finns on their adolescent experiences” kan läsas i det digitala arkivet vid Åbo universitet.

  Visa bloggaren
  Sanna
 • bettina_stenback

  Bettina Stenbäck

  Bettina är en av projektledarna för Folkhälsans nya projekt Ungdomslokal.fi. Hon har tidigare arbetat som ungdomsledare för Esbo stad och har en magisterexamen i socialpsykologi i bagaget. På fritiden hittar man henne ofta på fotbollsplan.

  Visa bloggaren
  Bettina