Kiitos mielenkiinnosta! Tack för visat intresse!

Tämä kysely on suunnattu nuorisotyöntekijöille ja nuorisoalan esihenkilöille. Kiitos kuitenkin mielenkiinnostasi! Lisätietoa Verkestä ja digitaalisesta nuorisotyöstä: www.verke.org.

Den här enkäten är riktad till ungdomsarbetare och chefer inom ungdomssektorn. Tack ändå för visat intresse! Mer information om Verke och digitalt ungdomsarbete: www.verke.org.