Verkko nuorten kokemana ja kertomana

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Nuorten verkonkäyttö ja verkkokulttuuri on tänä päivänä hyvin rikasta: siihen liittyy niin oman identiteetin rakentamista, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä kuin uudenlaista osallisuutta ja toimijuuttakin. Verkko nuorten kokemana ja kertomana -artikkelikokoelman tavoitteena on tarjota uudenlaisia näkökulmia nuorten verkonkäytön tarkasteluun. Se käsittelee aihetta erityisesti nuorten omien kokemusten ja merkityksenantojen kautta.

Tähänastinen keskustelu nuorten verkkomaailmasta on ollut mustavalkoista, osin jopa ristiriitaista. Yhtäältä on puhuttu koodaustaitojen tarpeellisuudesta tulevaisuuden työmarkkinoilla ja peliteollisuuden merkityksestä elinkeinoelämälle. Toisaalta on luotu pelkoa siitä, miten digitaalinen teknologia ja internetin lisääntynyt käyttö synnyttää nuorissa riippuvuutta, altistaa heidät haitalliselle sisällölle ja mahdollistaa nuorten hyväksikäytön. Nuorten verkkomaailma on kuitenkin paljon rikkaampaa. Se on oman identiteetin rakentamista, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä moninaista osallisuutta ja toimijuutta. Se on kasvamista aikuiseksi ja yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Ja siinä meillä kasvattajilla on keskeinen rooli olla mukana kanssakulkijana, tukijana ja peilinä.

Tekijä: Heikki Lauha (toim.)
ISBN: 978-951-9245-26-3 (nid.), 978-951-9245-27-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015

Nuori hyppää laiturilta veteen mustavalkoisessa kuvassa, jonka päällä teksti Verkkonuorten kokemana ja kertomana
Katso kaikki julkaisut