Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Verkko mahdollistaa identiteettikokeilut, monipuolistaa ystävyyssuhteita, laajentaa kaveripiiriä ja tarjoaa vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Nämä teemat nousivat esille Verken tekemästä tutkimuskartoituksesta, joka kokoaa yhteen viime vuosina 2010-2014 julkaistua nuorten verkkokulttuuria käsittelevää kotimaista tutkimusta. Kartoitusta varten käytiin läpi yli 200 tutkimusta ja opinnäytetyötä. Koostetta varten läpi kahlatut noin 250 tutkimusta löytyvät aihepiireittäin tästä taulukosta.

Tutkimuskartoituksen sähköisen version pääsee lukemaan alla olevasta linkistä.

Julkaisun tiedot: Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa – Kartoitus nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuksesta
Toim.: Annukka Lehtikangas
ISBN 978-951-9245-24-9 (PDF)

Katso kaikki julkaisut