Digitaalisuus järjestöjen nuorisotoiminnassa 2018

Verken julkaisuja pinottuna pöydälle

Verken nuorisoalan järjestöjen digitalisaatiota tarkasteleva selvitys lähestyy digitalisaatiokehitystä viiden teemakokonaisuuden kautta: 1) toimijoiden suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisen nuorisotoiminnan muodot ja käytössä olevat välineet, 3) digitaalinen osaaminen ja osaamistarpeet, 4) digitaalisuuden hyödyntämistä mahdollistavat ja vaikeuttavat tekijät sekä 5) digitaalisen nuorisotoiminnan strateginen kehittäminen. Selvityksen tulokset perustuvat syyskuussa 2018 tuotettuun kyselyyn, joka suunnattiin kaikille nuorisoalan järjestöissä toimiville työntekijöille, esimiehille ja vapaaehtoisille. Kyselyn otos koostuu 164 vastaajasta kaikkiaan 42 eri järjestöstä ja 18 maakunnasta.

Tekijä: Verke
ISBN: 978-951-9245-44-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018

Turkoosilla pohjalla erilaisia nuoriin liittyviä ikoneita kuten esimerkiksi Snpachatin logo, aurinkolasit, tuben play-nappula sekä teksti Digitaalisuus järjestöjen nuorisotoiminnassa 2018
Katso kaikki julkaisut