Nainen istuu kahvilassa ikkunan edessä olevassa baaripöydässä ja katsoo hymyillen sivulle.

Marja Moisala

YTM, Marja Moisala työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa projektitutkijana. Hän on tarkastellut aiemmissa tutkimuksissaan verkkonuorisotyötä kehittävän arvioinnin menetelmin sekä selvittänyt digitaalisen kohtaamisen mahdollisuuksia erityisesti etsivän nuorisotyö, työpajatoiminnan ja Ohjaamojen saavutettavuuden näkökulmasta.

Kaikki kirjoittajan blogikirjoitukset

  • Kolme henkilöä saman kannettavan tietokoneen ääressä

    Mitä tulisi tehdä verkkonuorisotyön vaikuttavuuden mittaamiseksi?

    Sofia Laine Marja Moisala | 25. lokakuun 2021

    Juveniassa selvitettiin verkkonuorisotyön vaikuttavuuden mittaamisen nykytilaa ja tulevaisuuden visioita sekä luotiin suosituksia vaikuttavuuden arvioinnin...