kvinna sitter på café och skrattar.

Heikki Pullo

Skribenten är teknologifostrare som år 2015 publicerade en pro gradu-avhandling om den finska maker-kulturen. Just nu arbetar han som teknologilärare i Arabian peruskoulu och Hantverksskolan Robotti. Mer information: http://www.makerspaceman.com/

Heikki Pullo

Bloggarens alla inlägg

  • Maker-tavaroita pöydällä.

    Finsk makerkultur förr och nu!

    Heikki Pullo | 30. januari 2019

    2000-talets gör-det-själv-kultur, maker culture, bygger på utbyte av kunskaper och idéer, fördomsfri tillämpning av teknik samt samarbete.