Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Suvi Tuominen

  Suvi Tuominen

  Suvi ansvarar för bl.a. administrativa mönster och chefsarbete vid Verke. Suvi är särskilt intresserad av att studera effektiviteten av det digitala ungdomsarbetet samt möjligheterna för teknologifostran i ungdomsarbetet. På sin fritid njuter hon av mångsidig mediekonsumtion och hon gillar att krafsa sina katter.

  Visa bloggaren
  Suvi
 • Pasi Tuominen

  Pasi Tuominen

  Pasi ansvarar för Verkes verksamhet som har att göra med digitala spel. Pasi är intresserad av all kultur och konst som hör ihop med digitalitet och teknologi. Som en passionerad spelare följer han särskilt aktivt med spelkulturen. Hans sinne värms även av grillen, chilin, hi-fin och sci-fin.

  Visa bloggaren
  Pasi
 • Sari Tuuva-Hongisto

  FT, Sari Tuuva-Hongisto työskentelee erikoistutkijana Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa ja johtaa  ”Luokkaistuva digiyhteiskunta – Nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa imperatiiveissa ja kuvitelmissa” (DEQUAL) -osahanketta Xamkissa. Tutkimuskohteisiin kuuluu myös nuoruuden alueelliset kysymykset sekä kasvava eriarvoisuus. 

  Visa bloggaren
  Sari
 • Eliisa Vainikka

  Eliisa Vainikka

  Skribenten arbetar som post doc-forskare för projektet Flows of Power/Maktens strömmar i fakulteten för samhällsvetenskaper vid Tammerfors universitet. Hon har tidigare forskat bland annat kring medieanvändning och läsvanor hos unga vuxna samt de sociala medierna.

  Visa bloggaren
  Eliisa
 • Vasili Venkula

  Vasili Venkula

  Visa bloggaren
  Vasili
 • Karoliina Vilmi

  Karoliina Vilmi

  Just nu arbetar jag i informations- och rådgivningstjänsten vid Byströmin Ohjaamo, dit jag gick från arbetet vid ungdomsgården för att vikariera. Jag är intresserad av digitaliseringen och teknologiutvecklingen. Ur arbetsperspektivet är jag särskilt intresserad av dess påverkan på unga och ungdomsarbetet. I och med studierna vid YAMK fick jag en möjlighet att gräva mig djupare i digitaliseringen hos ungdomstjänsterna i Uleåborg, och jag tog emot utmaningen. Processen för lärdomsprovet som tog ett år utvecklade ordentligt mitt eget kunnande, men ur digitaliseringens perspektiv hämtade det med sig även mycket nytt och konkret till verksamheten i ungdomstjänsterna i Uleåborg.

  Visa bloggaren
  Karoliina
 • Taru Virolainen

  Taru Virolainen

  Just nu arbetar jag som ungdomsledare vid ungdomssektorn i Valkeakoski stad. Teknologi och teknik har nästan alltid intresserat mig på något sätt, och innan mitt nuvarande yrke skulle jag bli ingenjör. Jag konstaterade ändå rätt snabbt då att jag hellre arbetar mera med människor än med maskiner. Intresset för digitalitet stannade trots allt kvar, och samhällspedagogstudierna vid YAMK fick mig att ur ett nytt perspektiv på nytt bekanta mig med det digitala ungdomsarbetet. På min fritid sjunger jag med i en kör och bongar fåglar. Teater ligger nära mitt hjärta.

  Visa bloggaren
  Taru
 • Kuvassa Rose-Marie Virolainen

  Rose-Marie Virolainen

  Työskentelen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kasvatustyön nuorisosihteerinä. Kiinnostus digitaalista nuorisotyötä kohti heräsi työskennellessäni Uudenkaupungin seurakunnassa vastaavana nuorisotyönohjaajana ja opiskellessani Yhteisöpedagogin YAMK- opinnot.   Yhteisöpedagogin AMK-opinnot suoritin sekä Humakissa että Centriassa. Kirkon työssä juureni ovat omassa seurakuntanuoruusajassani Helsingin Herttoniemessä ja siellä koetussa osallisuudessa.

  Visa bloggaren
  Rose-Marie
 • Maija Vuorjoki

  Maija Vuorjoki

  Jag arbetar vid Nuorten Akatemia som projektchef för projekt som främjar de ungas klimatfostran och färdigheter i arbetslivet. Under min fritid odlar jag i staden, studerar isländska och drömmer om paddlingsutfärder.

  Visa bloggaren
  Maija