Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Iita-Mari Ruponen

  Työskentelen Verkessä muun muassa koulutustoiminnan parissa. Monenlaiset jutut kiinnostavat minua, aina neulomisesta tekoälyyn ja algoritmeihin. Työn ulkopuolella pelaan, katson sarjoja, jumppaan ja opin uutta.

  Visa bloggaren
  Iita-Mari
 • Fredrik Rusk

  Fredrik Rusk

  Fredrik Rusk, PeD, är docent i pedagogik med inriktning mot digital interaktion och forskningsledare i tillämpad pedagogik vid Åbo Akademi. Hans forskningsintressen omfattar användning av etnografi, etnometodologi och samtalsanalys för att studera klassrums sociala organisation samt lärande i och genom olika former av digitalt medierad interaktion, såsom smartphones, videokonferenser och videospel.

  Visa bloggaren
  Fredrik
 • Panu Räsänen

  Hommiini Verkellä kuuluu kaikki, mitä voidaan digitaalisessa nuorisotyössä kategorisoida kulttuurin alle – pelaamisesta kuvaamiseen ja äänittämisestä kädentaitoihin. Digitalisaatiotyön ulkopuolella viihdyn analogisen musiikin ja paperisten sarjakuvien parissa.

  Visa bloggaren
  Panu
 • Minna Saariketo

  Minna Saariketo

  Skribenten slutför sin doktorsavhandling i fakulteten för Informationsteknologi vid Tammerfors universitet, där hon forskar kring agentskapet i ett programmerat samhälle. Ytterligare forskar hon inom projektet Digitala ansikten vid Aalto-universiteteti vad slags signifikanser folk ger allt data som samlas om dem själva i digitala miljöer.

  Visa bloggaren
  Minna
 • Loretta Saikkonen

  Loretta Saikkonen

  Olen toiminut yli kymmenen vuotta projektitutkijana Turun yliopistossa. Tällä hetkellä kirjoitan väitöskirjaa suomalaisten informaatiotaidoista. Nuoriin liittyen olen tutkinut aiemmin mm. koulutuksesta syrjäytymistä sekä nuorten digitaalisia taitoja ja digitaalisen median käyttöä.

  Visa bloggaren
  Loretta
 • Eija Seppänen

  Eija Seppänen

  Jag arbetar som expert för lärarnas ekonomiutbildning vid Ekonomi och Ungdom TAT samt som kommunikationskoordinator för DigiConsumers.

  Visa bloggaren
  Eija
 • Heidi Sipilä

  Heidi Sipilä

  Just nu studerar skribenten företagsekonomi vid Haaga-Helia i Helsingfors och hon arbetar som frivillig både vid stiftelsen Plan Suomi, där hon koordinerar Nej till hatretorik-rörelsen, och i projektet Det nya Barnsjukhuset 2017.

  Visa bloggaren
  Heidi
 • Minna Sirviö

  Minna Sirviö

  Jag arbetar som verksamhetsledare vid Helsingfors stads ungdomstjänster på ungdomsenheten i Malm. Jag har arbetat med ungdomsarbete totalt under 15 års tid såväl i ungdomstjänsterna i Helsingfors som även i Rovaniemi. Jag är intresserad av ungdomsarbete, deltagande och mänskliga rättigheter. Mina passioner kretsar kring stickning, fotboll, ishockey och teater.

  Visa bloggaren
  Minna