Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Sari Tuuva-Hongisto

  FT, Sari Tuuva-Hongisto työskentelee erikoistutkijana Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa ja johtaa  ”Luokkaistuva digiyhteiskunta – Nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa imperatiiveissa ja kuvitelmissa” (DEQUAL) -osahanketta Xamkissa. Tutkimuskohteisiin kuuluu myös nuoruuden alueelliset kysymykset sekä kasvava eriarvoisuus. 

  Visa bloggaren
  Sari
 • Eliisa Vainikka

  Eliisa Vainikka

  Skribenten arbetar som post doc-forskare för projektet Flows of Power/Maktens strömmar i fakulteten för samhällsvetenskaper vid Tammerfors universitet. Hon har tidigare forskat bland annat kring medieanvändning och läsvanor hos unga vuxna samt de sociala medierna.

  Visa bloggaren
  Eliisa
 • Vasili Venkula

  Vasili Venkula

  Visa bloggaren
  Vasili
 • Karoliina Vilmi

  Karoliina Vilmi

  Just nu arbetar jag i informations- och rådgivningstjänsten vid Byströmin Ohjaamo, dit jag gick från arbetet vid ungdomsgården för att vikariera. Jag är intresserad av digitaliseringen och teknologiutvecklingen. Ur arbetsperspektivet är jag särskilt intresserad av dess påverkan på unga och ungdomsarbetet. I och med studierna vid YAMK fick jag en möjlighet att gräva mig djupare i digitaliseringen hos ungdomstjänsterna i Uleåborg, och jag tog emot utmaningen. Processen för lärdomsprovet som tog ett år utvecklade ordentligt mitt eget kunnande, men ur digitaliseringens perspektiv hämtade det med sig även mycket nytt och konkret till verksamheten i ungdomstjänsterna i Uleåborg.

  Visa bloggaren
  Karoliina
 • Taru Virolainen

  Taru Virolainen

  Just nu arbetar jag som ungdomsledare vid ungdomssektorn i Valkeakoski stad. Teknologi och teknik har nästan alltid intresserat mig på något sätt, och innan mitt nuvarande yrke skulle jag bli ingenjör. Jag konstaterade ändå rätt snabbt då att jag hellre arbetar mera med människor än med maskiner. Intresset för digitalitet stannade trots allt kvar, och samhällspedagogstudierna vid YAMK fick mig att ur ett nytt perspektiv på nytt bekanta mig med det digitala ungdomsarbetet. På min fritid sjunger jag med i en kör och bongar fåglar. Teater ligger nära mitt hjärta.

  Visa bloggaren
  Taru
 • Kuvassa Rose-Marie Virolainen

  Rose-Marie Virolainen

  Työskentelen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kasvatustyön nuorisosihteerinä. Kiinnostus digitaalista nuorisotyötä kohti heräsi työskennellessäni Uudenkaupungin seurakunnassa vastaavana nuorisotyönohjaajana ja opiskellessani Yhteisöpedagogin YAMK- opinnot.   Yhteisöpedagogin AMK-opinnot suoritin sekä Humakissa että Centriassa. Kirkon työssä juureni ovat omassa seurakuntanuoruusajassani Helsingin Herttoniemessä ja siellä koetussa osallisuudessa.

  Visa bloggaren
  Rose-Marie
 • Benjamin von Kraemer

  Benjamin von Kraemer

  Benjamin von Kraemer är specialklasslärare och projektkoordinator för Mindy-helheten. Under sin karriär som specialklasslärare har han utvecklat ett starkt intresse för ungas psykiska hälsa. Mindy-projektet har gett honom möjlighet att förena detta intresse med sin passion för digitalt skapande, allt för att stödja dem han värderar högst i samhället – de unga.

  Hemsida: www.mindyapp.net 

  Visa bloggaren
  Benjamin
 • Maija Vuorjoki

  Maija Vuorjoki

  Jag arbetar vid Nuorten Akatemia som projektchef för projekt som främjar de ungas klimatfostran och färdigheter i arbetslivet. Under min fritid odlar jag i staden, studerar isländska och drömmer om paddlingsutfärder.

  Visa bloggaren
  Maija
 • Veera Värtinen

  Veera Värtinen

  Veera arbetar som planerare hos Verke och ansvarar för kommunikationen där. Hon uppdaterar bland annat kanalerna för de sociala medierna, utför innehållsproduktion, koordinerar Verkes blogg, skriver nyheter och meddelanden samt sköter om den evenemangsrelaterade kommunikationen. Vera har utexaminerats som magister i samhällsvetenskaper (SVM) och har forskat sociala medier och kultur i sin graduavhandling.

  Visa bloggaren
  Veera