Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Heidi Sipilä

  Heidi Sipilä

  Just nu studerar skribenten företagsekonomi vid Haaga-Helia i Helsingfors och hon arbetar som frivillig både vid stiftelsen Plan Suomi, där hon koordinerar Nej till hatretorik-rörelsen, och i projektet Det nya Barnsjukhuset 2017.

  Visa bloggaren
  Heidi
 • Minna Sirviö

  Minna Sirviö

  Jag arbetar som verksamhetsledare vid Helsingfors stads ungdomstjänster på ungdomsenheten i Malm. Jag har arbetat med ungdomsarbete totalt under 15 års tid såväl i ungdomstjänsterna i Helsingfors som även i Rovaniemi. Jag är intresserad av ungdomsarbete, deltagande och mänskliga rättigheter. Mina passioner kretsar kring stickning, fotboll, ishockey och teater.

  Visa bloggaren
  Minna
 • Sanna Spišák

  Sanna Spišák

  FD Sanna Spišák arbetar som forskardoktorand vid forskningskonsortiet Intimacy in Data-Driven Culture (IDA), som finansieras av Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi, med läroämnet medieforskning vid Åbo universitet. Hon är en storkonsument av populärkultur, som med stickningen i sina händer inspireras av fantasi, spänning, kulturkritiska vloggar och televisionens nya tillvaro till följd av streamingtjänsterna. Spišák läser även deckare, scifi och trädgårdslitteratur. Hon lämnade Facebook år 2016, men får kraft av trädgårds- och handarbetssamfund på Instagram. Spišákis doktorsavhandling ”Porn and Norms – Pornography and normative notions of gender, love, sex and relationships in the sexual narratives of Finns on their adolescent experiences” kan läsas i det digitala arkivet vid Åbo universitet.

  Visa bloggaren
  Sanna
 • bettina_stenback

  Bettina Stenbäck

  Bettina är en av projektledarna för Folkhälsans nya projekt Ungdomslokal.fi. Hon har tidigare arbetat som ungdomsledare för Esbo stad och har en magisterexamen i socialpsykologi i bagaget. På fritiden hittar man henne ofta på fotbollsplan.

  Visa bloggaren
  Bettina
 • Matilda Ståhl

  Matilda Ståhl

  Matilda Ståhl, PeD, är post-doktoral forskare vid Tammerfors universitet inom Tampere Game Research Lab och the Center of Excellence in Game Culture Studies. Hon forskar på deltagande, normer och interaktion inom spelgemenskaper, huvudsakligen ur ett deltagarpespektiv genom etnografiska studier. Förutom finlandssvensk esport forskar hon även nordisk esport samt ungdomsarbete online.

  Visa bloggaren
  Matilda
 • Maarit Suhonen

  Maarit Suhonen

  Jag är en socialpsykolog som orienterat sig i hatretorik och radikalt tänkande. Jag arbetar som projektplanerare för projektet RadicalWeb hos Rädda Barnen rf.

  Visa bloggaren
  Maarit
 • Essi Taino

  Essi Taino

  Olen sosionomitaustan omaava nuorisotyöntekijä. Toimin tällä hetkellä projektikoordinaattorina Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeessa. Olen nuoresta asti viihtynyt erilaisissa verkkoyhteisöissä, joten verkossa tapahtuvan toiminnan tarkastelu ammatillisten lasien läpi on lähellä sydäntäni.

  Visa bloggaren
  Essi
 • Suvi Tuominen

  Suvi Tuominen

  Suvi ansvarar för bl.a. administrativa mönster och chefsarbete vid Verke. Suvi är särskilt intresserad av att studera effektiviteten av det digitala ungdomsarbetet samt möjligheterna för teknologifostran i ungdomsarbetet. På sin fritid njuter hon av mångsidig mediekonsumtion och hon gillar att krafsa sina katter.

  Visa bloggaren
  Suvi
 • Pasi Tuominen

  Pasi Tuominen

  Pasi ansvarar för Verkes verksamhet som har att göra med digitala spel. Pasi är intresserad av all kultur och konst som hör ihop med digitalitet och teknologi. Som en passionerad spelare följer han särskilt aktivt med spelkulturen. Hans sinne värms även av grillen, chilin, hi-fin och sci-fin.

  Visa bloggaren
  Pasi