Människan sitter vid bordet med datorn

Dataskydd – vad är det?

21.1.2021 / Pirjo Väyrynen / längd 42 min

I det nationella kompetenscentret för digitalt ungdomsarbetes utbildningsserie bekantar vi oss med dataskydd. Dataskyddsexpert Pirjo Väyrynen från Pirannava Intelligence Oy presenterar i utbildningsserien dataskyddets hemligheter genom praktiska metoder.

I utbildningsseriens första webbföreläsning bekantar vi oss med dataskyddets grunder. Hur skapas ett register och vad betyder det? Vilken roll spelar personuppgiftsansvariga/-biträden och vad är deras ansvar, plikter och rättigheter? Under föreläsningen går vi också igenom dataskydd och personuppgiftsincidenter.

Videon är textad till svenska.

Visa alla evenemang

Du kanske är intresserad av