Människan sitter vid bordet med datorn

Dataskydd – vad är det?

21.1.2021 / Pirjo Väyrynen / längd 42 min

I det nationella kompetenscentret för digitalt ungdomsarbetes utbildningsserie bekantar vi oss med dataskydd. Dataskyddsexpert Pirjo Väyrynen från Pirannava Intelligence Oy presenterar i utbildningsserien dataskyddets hemligheter genom praktiska metoder.

I utbildningsseriens första webbföreläsning bekantar vi oss med dataskyddets grunder. Hur skapas ett register och vad betyder det? Vilken roll spelar personuppgiftsansvariga/-biträden och vad är deras ansvar, plikter och rättigheter? Under föreläsningen går vi också igenom dataskydd och personuppgiftsincidenter.

Videon är textad till svenska.