Benjamin Särkkä

Morgondagens mästare – Benjamin Särkkä och hacktivismens betydelse

Plats YouTube ja Facebook

Online-event

10.3.2021 / Benjamin Särkkä

Morgondagens mästare är en videoserie med hjälp av vilken vi kan bekanta oss med tre teknologiarbetande personers synpunkter och tankar om vår omgivande värld. I serien behandlas bland annat vad en hacker tänker, hurdant välmåendet i framtiden kan vara och hur teknologiförståelsen är allt viktigare.

Benjamin Särkkä, hacker och sakkunnig inom dataskydd, berättar i videon om sin egen syn på dataskyddet och algoritmerna som påverkar vårt liv. Samtidigt pratar han om hacktivismen och hackerkulturens betydelse för demokratin. I intervjun fokuserar man på Benjamins egna erfarenheter och på hur man kunde inspirera eller stödja ungdomarna bland hackerismen.

Videon är textad till svenska.

Benjamin Särkkä och hacktivismens betydelse
Visa alla evenemang