Benjamin Särkkä

Morgondagens mästare – Benjamin Särkkä och hacktivismens betydelse

Plats YouTube ja Facebook

Online-event

10.3.2021 / Benjamin Särkkä

Morgondagens mästare är en videoserie med hjälp av vilken vi kan bekanta oss med tre teknologiarbetande personers synpunkter och tankar om vår omgivande värld. I serien behandlas bland annat vad en hacker tänker, hurdant välmåendet i framtiden kan vara och hur teknologiförståelsen är allt viktigare.

Benjamin Särkkä, hacker och sakkunnig inom dataskydd, berättar i videon om sin egen syn på dataskyddet och algoritmerna som påverkar vårt liv. Samtidigt pratar han om hacktivismen och hackerkulturens betydelse för demokratin. I intervjun fokuserar man på Benjamins egna erfarenheter och på hur man kunde inspirera eller stödja ungdomarna bland hackerismen.

Videon är textad till svenska.

Benjamin Särkkä och hacktivismens betydelse