kvinna sitter på café och skrattar.

Karoliina Vilmi

Just nu arbetar jag i informations- och rådgivningstjänsten vid Byströmin Ohjaamo, dit jag gick från arbetet vid ungdomsgården för att vikariera. Jag är intresserad av digitaliseringen och teknologiutvecklingen. Ur arbetsperspektivet är jag särskilt intresserad av dess påverkan på unga och ungdomsarbetet. I och med studierna vid YAMK fick jag en möjlighet att gräva mig djupare i digitaliseringen hos ungdomstjänsterna i Uleåborg, och jag tog emot utmaningen. Processen för lärdomsprovet som tog ett år utvecklade ordentligt mitt eget kunnande, men ur digitaliseringens perspektiv hämtade det med sig även mycket nytt och konkret till verksamheten i ungdomstjänsterna i Uleåborg.

Karoliina Vilmi

Bloggarens alla inlägg

  • Latauspiuhan toinen pää.

    Vad är digitalisering av ungdomsarbetet i Uleåborg?

    Karoliina Vilmi | 20. april 2020

    Teknik finns i allas liv och var och en av oss är kopplad till digital kultur, oavsett hur mycket digitala medier vi använder.