kvinna sitter på café och skrattar.

Nelli Jäntti-Tuominen

Jag arbetar på Lasten ja nuorten keskus ry. som kommunikationsansvarig. LNK:s uppdrag är att stärka barn och ungas delaktighet och förhindra att de blir utanför. Organisationen har närmare 300 evangelisk-lutherska församlingar som medlemmar. Digitalitet har funnits i mitt eget liv sedan jag var under skolåldern, då jag använde mina farföräldrars dator för att skapa Word-konst och spela Donkey Kong och Super Mario. I min barndom såg jag digitalitet främst som ett verktyg, men sedan slutet av 2000-talet, med framväxten av bloggar och sociala medier, har digitalitet för mig i första hand inneburit en koppling till andra människor, kulturer och företeelser.

Nelli Jäntti-Tuominen