Verke söker en högskolepraktikant

mannen tar foto med sin telefon.

Verke är en av Undervisnings- och kulturministeriet utnämnda kompetenscenter för ungdomssektorn. Verkes uppgift är att öka ungdomssektorns pedagogiska kompetens angående digitalisering samt stödja ungdomssektorn i utvecklandet av tjänster och verksamhetsformer inom ungdomsarbetet, där man använder digitala medier och teknologier. Verkes verksamhet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och administreras av Helsingfors stads helhet för ungdomstjänster.

Verke anställer en avlönad högskolepraktikant för våren 2023. Det huvudsakliga målet för praktikantens arbete är att delta i planering och genomförande av en kartläggning över digitala ungdomsarbetets nuläge i svenskfinland. Till uppgiften hör även att delta i utveckling av Verkes svenskspråkiga webbkurser och kommunikation på bl.a. sociala medier och på hemsidan. Utöver detta kan vi skräddarsy arbetsbildens temaområden utgående från eget kunnande och egna intressen, och anpassa den till högskolans krav på praktikperiod.

Vi förutsätter kännedom av digitala medier och teknologi, samt intresse för ungdomsarbete och ungdomskulturer. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är en förutsättning i arbetsuppgiften. Utöver detta kräver uppgiften ett självständigt arbetsgrepp och förmåga att arbeta i grupp.

Praktiken lämpar sig för en studerande som är i slutskedet av sina studier, inom t.ex. samhälls- och beteendevetenskap. Praktiken är 3 månader lång och påbörjas i mitten av januari eller enligt överenskommelse. På grund av Verkes riksomfattande verksamhet förutsätts du ha beredskap för resor i Finland.

Hos Verke uppskattas praktikantens arbetsinsats och du välkomnas varmt till arbetsgemenskapen. Vårt kontor ligger centralt i Kampen i Helsingfors centrum intill goda trafikförbindelser. En del av praktiken kan genomföras på distans men vi förutsätter veckovisa besök till kontoret som vi kommer överens om i början av praktiken.

Praktiken börjar: I mitten av januari 2023, eller enligt överenskommelse

Praktikperiod: 3 månader

Praktikantens lön: 1 709 e / mån

Skicka en fritt formulerad ansökan och din CV till verkes verksamhetsledare Minna med e-post: minna@verke.org senast 19.12.. Vi strävar till att anordna intervjuer samma vecka före jul men det är möjligt att vi kallar till intervju redan innan ansökningstiden gått ut.

Tilläggsinfo fås av Denice (må-to) per telefon 0505623611 eller e-post denice@verke.org

Du kan bekanta dig med Verke och Verkes personal här: https://www.verke.org/sv/

Visa alla vinkar