Discord passar allt bättre för ungdomsarbetet

mannen tar foto med sin telefon.

I webbaserade ungdomsarbetet har Discord erövrat betydande områden i och med coronapandemin. Applikationen har redan i viss del blivit synonym med ungdomsarbete på webben. Det är inget under. Programmet har ju skapats för att upprätthålla virtuella gemenskaper, för kontakt och agerande tillsammans.

Även om det är lätt att grunda en Discord-server är det dock en krävande plattform för ungdomsarbetet på många sätt. Programmet har i årtal starkt varit kopplat till spelare och spelgemenskaper. Det kombinerar på ett naturligt sätt TeamSpeak som tidigare använts för tal i spelen, IRC fr textdiskussioner och humorkulturen från olika ”boards”, som är en form av diskussionsforum. Detta är beståndsdelarna i en trevlig mischmasch av gammal och ny kultur, som ibland kan orsaka hjärtklappningarna för följarna som inte tidigare varit med i dessa kretsar. Det leder även till att det som fungerar i ungdomsarbetet ansikte mot ansikte inte nödvändigtvis fungerar i Discords kulturmiljö. Om man börjat utföra verksamheten endast genom ungdomsarbetes referensram utan att bekanta sig med plattformens kultur har man kunnat märka utmaningar med att nå och engagera de unga i den ordnade verksamheten.

Det senaste året har det kommit en del viktiga uppdateringar för Discord som betydligt underlättar ungdomsarbetet. Vi tog dessa och en del äldre egenskaper i bruk på Verkes Discord-server.

 

Forumserver

Till en början var det tänkt att Discord-servrarna är diskussionsforum för små grupper och verktygen såg så ut. På servrar som delades av kompisgäng fanns det knappas behov av att följa upp användarna eller synas i söktjänster. Sedan har servrarna ökat i storlek och Discord ordnar egna tjänster för servrar med över 250 000 användare.Ungdomsarbetet behöver knappast drömma om sådana användarantal men för servrarna i den här storleken finns en särskild servertyp, ”forumserver”, (community server). När servern i inställningarna omvandlas till en öppen server för alla får man tillgång till bl.a. en rätt stor användaruppföljning (inget krångel med bottar) och en ”Välkommen in”-ruta för nya personer som ansluter sig där forumets idé och regler visas. Det går även att skapa en egen anslagstavla för servern som användarna även kan följa från sina egna servrar. Så kan man sprida informationen även utanför servern. Det är viktigt att få särskilt en ordentligt användaruppföljning för servern för dess vidare utveckling. Det är bra att följa upp hur marknadsföringen av servern inverkar på användarantalen och hur de unga förbinder sig vid att använda servern.

Stage

Stage är lite som livepoddar eller klassrum. Ett par typer diskuterar och de andra lyssnar (Stage saknar videomöjlighet). Egenskapen gör det lättare att ordna diskussioner. Man behöver inte längre fundera noga över att ge olika användarroller. Lyssnarna kan naturligtvis delta i diskussionen på textkanalerna och ställa frågor. Funktionen kan användas t.ex. för att diskutera med gäster eller för en talent show. Här kan du se hur Discord själv gör reklam för Stages möjligheter.

 

Evenemang

Evenemangen är serverns kalender i början av kanallistningen. Där kan du påminna serverns medlemmar om kommande evenemang. De som är intresserade kan klicka på en notifikation och Discord påminner sedan om att evenemanget börjar. Det går att göra evenemang på ljudkanalerna, stagen eller ”någon annanstans” som innebär att du här även kan marknadsföra evenemang utanför Discord.

Visa servern på webbplatsen med en widget

När de nya egenskaperna har tagits i bruk lönar det sig även att satsa på synligheten. Med hjälp av en widget kan du visa din Discord-server på er webbplats. Widgets är inget nytt på Discord, men många har kanske inte märkt dem? En widget är ett litet program, en kodsnutt med hjälp av vilken du kan ansluta din Discord-server till en del av din webbplats. Programmet skapar ett litet fönster på din webbplats som visar serverns kanaler, aktiva besökare och en knapp för att ansluta till servern.

 

Webhooks

Webhooks är ingen ny egenskap. De har i flera år varit Discords egenskaper men vi tog den först nu i bruk på Verkes servrar. Webhooks är en slags bottar med vilka vi kan publicera exempelvis innehåll från konton på sociala medier på servrarna. I praktiken ställer vi in webhooken till att följa ett visst konto på de sociala medierna eller en webbplats, och då de sker en ändring på sidan är det en utlösare för en viss funktion. I Discords fall kopieras och publiceras publikationen på en förhandsbestämd kanal.

  1. Gå till adressen IFTTT.com och logga in. IFTTT kommer från orden If This Then That, alltså ”om så gör så”. IFTTT-webbplatsen är avsedd för interaktion mellan olika program. Via webbplatsen kan du exempelvis automatisera din robot-dammsugare till att inleda sin verksamhet då du lämnar hemmet eller automatiskt skicka ett Twitter-meddelande ”På semester” utifrån dina kalenderanteckningar.
  2. Välj önskad ”Applet”. Vi använder bl.a. Instagrams ”Share photos to Discord”, som delar Instagram-uppdateringar till Discord.
  3. Anslut dina konton på Instagram och Discord till IFTTT och välj till vilken kanal du vill att IFTTT publicerar.
  4. Kolla att IFTTT-botten har rätt att publicera material på din server.

Så får du automatiskt nytt innehåll till servern och håller dess medlemmar medvetna om vad som händer i andra medier.

 

 Ps. Vi lade även till en Free Game-bot på vår server. Botten samlar ihop olika spel som finns gratis i spelbutiker och gör en automatisk anmälan på kanalen. Ta vara på spelen och utnyttja dem med unga. Kring gratis spel kan man skapa olika verksamheter från gemensamma speltest till spelrecensioner.

Visa alla vinkar