Spelfostrarens handbok 2

Verkes publikationer.

Pelikasvattajan käsikirja 2 har äntligen översatts till svenska. Spelfostrarens handbok 2 ger oss ord att diskutera spelande som en hobby och som ett fenomen. Handboken är riktad till spelfostrare i alla åldrar, till föräldrar, skolor och alla instanser som möter barn, unga och vuxna som spelar digitala spel. Boken vill klargöra vad spelande som hobby och som sport handlar om och är skriven i form av artiklar och korta exempel från verkligheten (CASE). Informationen är presenterad i en neutral anda för att underlätta diskussionen kring spelande och minska på fördomar och felaktiga uppfattningar som lätt kopplas till temat.

Det har gått sju år sedan den första delen av Spelfostrarens handbok publicerades på finska. Under den här tiden har spelkulturen ändrats en hel del och spelfostran har blivit mer målmedvetet. Pelikasvattajien verkosto (Spelfostrarnas närverk) har vuxit från att ha varit ett nätverk för ett tiotal professionella, till ett nätverk med tretusen medlemmar i en Facebook-grupp. Spelfostrare finns på många ställen och spelfostran har blivit mångfacetterat och strävar till att vara en naturlig del av vardagen.

Handboken är sammanställd och skriven av närmare femtio professionella inom digitalt spelande. De har haft viljan att dela med sig av sitt kunnande för att främja spelfostran och förståelse kring spelande. Originalboken Pelikasvattajan käsikirja 2 är skriven år 2018 och denna upplaga är till viss del reviderad.

Bild av omslag
Visa alla publikationer