Information och rekommendationer om esportsverksamhet inom det kommunala ungdomsarbetet

Verkes publikationer.

Esport har tagit världen med storm. Samtidigt har fenomenet blivit en av de mest populära hobbyer bland ungdomar runtom i världen. Fenomenet syns också hos oss i Finland, och har på sitt eget vis satt sina spår i 2000-talets ungdomskultur. I egenskap av ett fenomen som är viktigt inom ungdomskulturen är esport också något som borde intressera ungdomsarbetet.

Som både gren och hobby är esport såpass ny att ingen noggrann definition på den ännu finns. Ur ungdomsarbetets synvinkel är esport ett nytt verktyg och en ny verksamhetsform som man dock kan göra samma saker med som med de mer traditionella verktygen och formerna av ungdomsarbete.

Kanuuna och Verke vill genom detta infopaket förklara begreppet e-sport och diskutera dess betydelse i det kommunala ungdomsarbetet. För denna publikation har man intervjuat experter inom ungdomsarbete från olika organisationer som har haft att göra med esport i sitt arbete. Ett stort tack till dem!

bild av omslag
Visa alla publikationer