Innobox

Verkes publikationer.

Innoboxen är ett arbetsredskap som uppmuntrar ungdomsarbete till innovation och ny praxis.

Innoboxens Syfte är att stödja och vara till hjälp när det uppstår behov att utveckla den egna verksamheten och skapa något nytt. Materialet kan användas i exempelvis följande situationer:

  • du vill förnya klubb-, läger- eller smågruppsverksamhet
  • du vill skapa nya verksamhetsmodeller för att använda digitala spel
  • du vill förnya arbetsplatsens interna kommunikation
  • du vill förnya kundkommunikationen
  • du vill utveckla verksamhet riktad till ungdomar
  • du vill förbereda dig inför den kommande digitala utvecklingen
  • du vill göra gott för världen
  • du vill få nya idéer som grund för strategiarbete.

Verkes innobox är utarbetad för att användas för utvecklande av ungdomsarbete, speciellt digitalt ungdomsarbete.

Innoboxen är ett mångsidigt innovationsverktyg som uppmuntrar användaren till att se på saker från en ny vinkel. Innoboxen kan användas individuellt, i grupp eller tillsammans med hela arbetsgemenskapen. Det viktigaste är att det finns en vilja till att göra ungdomsarbete bättre.

Syftet med innoboxen är att hjälpa att analysera och identifiera utmaningar. Utmaningen undersöks från flera olika perspektiv, och längs med processen kan den även förändras. Slutprodukten är ett utarbetat koncept.På korten kan du läsa om uppgifterna kan göras ensam eller i grupp. Det är bra att reservera ordentligt med tid för arbete med innoboxen, beroende lite på situationen, från 1-4 dagar. Det är bra att ta pauser i arbetet för att tillåta idéerna att mogna. Utöver tid och entusiasm, behöver du en internetuppkoppling, penna och post-it lappar. Övrigt material finns till förfogande nedan.

Idén till Verkes Innobox föddes på ett seminarium, där Adobe presenterade sin egen innovationsbox som heter Kickbox. Den kunde dock inte tillämpas direkt på det finska ungdomsarbetet, så vi beslutade oss för att utveckla en egen. Vi hoppas att den här Innoboxen finner sin väg som arbetsredskap till så många personer som möjligt som arbetar med ungdomar. Med hjälp av Innobox är det möjligt att utveckla nya saker eller förbättra gamla. Var inte rädd för att anta utmaningen, börja skapa något nytt och kanske något fantastiskt.

Kom ihåg att vi på Verke finns här för dig och du kan kontakta oss om du behöver hjälp eller facilitering med boxen. Vi vill även väldigt gärna höra till vilka slags resultat den här Innoboxen har lett dig eller din organisation.

Du kan ladda ner Innoboxen nedan som pdf:

Innobox är publicerad med Creative Commons Erkännande Dela Lika 4.0-licens. Det här innebär att du fritt kan bearbeta och återpublicera materialet (även kommersiellt). Du behöver inkludera den här samma licensen i ditt eget verk och ange Verke som verkets ursprungliga skapare.

Visa alla publikationer