människor stor i rad med mobiltelefon i hand

Verke LIVE: Att nå ut till unga via sociala medier

17.9.2020 / Denice Lönnroth / längd 26 min

Hur kan man nå ut till unga via sociala medier? Hur kan man använda sig av sociala medier på ett mångsidigt sätt som aktiverar unga och möjliggör växelverkan? I den allra första Verke live som sänds på svenska bekantar vi oss med sociala medier och olika sätt genom vilka man kan nå ut till unga utan att glömma de centrala värderingarna i ungdomsarbete.