En kvinna håller mobiltelefon i handen

Verke LIVE: Influencerna på sociala medier

24.9.2020 / Mimmi Mäkinen-Kokkonen ja Veera Värtinen / längd 26 min

Sociala medier är en viktig plats för unga att vara aktiva, kommunicera och leva. Innehåll från influencers utgör en stor del av det som de unga konsumerar på sociala medier, men vad handlar det egentligen om i praktiken?

I Verke LIVE går vi igenom med hjälp av aktuella exempel hur influencers kommunicerar på sociala medier och bekantar oss med den roll som influencers spelar i ungas användning av sociala medier. Under webbutbildningen bekantar vi oss också med den nyss publicerade webbkursen Sociala medier i ungdomsarbetet.

Videon är textad till svenska.