AI-konst och ungdomsarbete

Plats Teams

Online-event

7.2.2023 kl.13-14.30

Anmälningar:
https://verke1.typeform.com/to/P4pMQQHC
Sista anmälningsadgen är 3.2.

Detta tillfälle passar dig som vill lära dig hur man kan använda sig av AI-konst i ungdomsarbete. Du behöver en discord profil, den kan du skapa innan tillfället om du inte redan har en sådan. Tillfället lämpar sig speciellt väl för ungdomsarbete inom kulturellt ungdomsarbete och andra som är nyfikna på att testa något nytt med ungdomarna. Utbildningen består av inledande föreläsning och praktiska övningar.

Vad är AI-konst hur kan man använda sig av det i ungdomsarbete? En introduktion till AI-konst där vi bekantar oss med olika verktyg med vilka man kan skapa AI-konst i praktiken.