Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer

Nyhet: Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer

Ett nytt material med titeln ’Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer’, specifikt framtaget för ungdomsarbetare, har nyligen publicerats.

Nyhet: Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer

Material: Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer

Materialet betonar hur viktigt det är att ungdomsarbetare känner igen och förstår barns och ungdomars rättigheter samt möjligheter i digitala miljöer.

Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer

Tips för verksamhet: Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer

Vi har sammanställt ett material riktat till ungdomsarbetare baserat på materialet Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer. I listan ger vi tips om hur de tio punkterna i publikationen om barns och ungdomars rättigheter i digitala miljöer kan beaktas konkret i ungdomsverksamheten.

Tips för verksamhet: Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer

Instagram-bilder

Instagram-inläggen är utformade för att sprida medvetenhet och väcka diskussion om ämnet mer allmänt. De består av innehåll som är enkelt att förstå och dela. Inläggen ger konkret information om hur digitala rättigheter och möjligheter kan stödjas och främjas.

Bilder