Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Sanna Lappalainen

  Sanna Lappalainen

  Sanna (PM, studiehandledare) arbetade som projektchef för projektet Specialunga och stödjandet av deltagande i den digitala tidens multiprofessionella verksamhetsmiljöer (#ERNOD). Ungdomarnas jämlikhet befrämjades i ERNOD-projektet genom att utveckla digitala inlärningspraxis och metoder för mediefostran, öka på tillgången till information och utbilda aktörer som arbetar med ungdomar. Mer information om projektet: www.xamk.fi/ernod (på finska). Sanna favoriserar bibliotek, och missionen är att få formellt, informellt och icke-formellt lärande att  “kollidera” på biblioteken.

  Visa bloggaren
  Sanna
 • Heikki Lauha

  Heikki Lauha

  Jag ansvarar för forsknings- och publikationsverksamheten samt det strategiska utvecklandet vid Verke. I praktiken hör bl.a. produktionen av Verkes enkäter och publikationer, stödjande av utarbetande av digistrategier för organisationerna i ungdomsbranschen och startande av nya utvecklingsprojekt till mitt arbete.

  Visa bloggaren
  Heikki
 • Annukka Lehtikangas

  Annukka Lehtikangas

  Annukka är sociolog som utexaminerats från Helsingfors universitet. Hon har agerat som högskolepraktikant i Verke, där hon utförde en kartläggning om en undersökning som behandlade ungdomarnas webbkultur och -beteende samt skrev en rapport om kartläggningen. Annukka är speciellt inspirerad av ungdomars överlappning i webb- och vänkulturen och hon fortsatte att granska temat i sin pro gradu-avhandling.

  Visa bloggaren
  Annukka
 • Minna Lehtinen

  Minna Lehtinen

  En person som publicerar allt för många videor på sin katt i sociala medier. Telefonen full av skärmdumpar, that sparks joy. Vaknar vilken morgon ivrig för vad som helst, då de ungas välmående och en bra stämning finns på tapeten.

  Visa bloggaren
  Minna
 • Riikka Lehtinen

  Riikka Lehtinen

  Riikka Lehtinen är yrkeskunnig inom arbetet för likvärdighet och fostran. Inom fritidsaktiviteter hålls såväl rollspelstärningarna, spelmusen och -kontrollen som virknålen i hennes händer. I spelen är Riikka en strateg som trivs med både damage- och support-roller. I normala omständigheter tillbringar hon sin fritid även på spelningar och i skivbutiker.

  Visa bloggaren
  Riikka
 • Noora Lehtonen

  Noora Lehtonen

  Jag är magisterstuderande i kognitionsvetenskap. Jag blev utexaminerad psykologie kandidat (BSc) från Wien. Jag arbetar som forskningsassistent i projektet Moralities of Intelligent Machines och är intresserad av människans inställning till digitalisationen. I min graduavhandling fokuserar jag på vänskapsforskning. Våren 2019 tillbringade jag hos Verke med att analysera en kommunenkät.

  Visa bloggaren
  Noora
 • Juha Leinonen

  Juha Leinonen

  Skribenten är teologimagister som studerar estetik. Han är intresserad av hanteringen av Internet, kulturen för datorspel och tillökningen av ungdomars påverkningsmöjligheter. Man hittar honom ofta på webben, där han skriver sina åsikter på Facebook eller tittar på spelvideor på YouTube.

  Visa bloggaren
  Juha
 • Helmi Linkosalo

  Helmi Linkosalo

  Helmi är magister i statsvetenskap, har läst sociologi och är en tidigare verkeit. Hon skulle gärna arbeta med uppgifter bland ungdomar. På sin fritid gillar hon att sjunga och yoga.

  Visa bloggaren
  Helmi
 • Charlotta Liukas

  Charlotta Liukas

  Charlotta är grundaren av workshopen i Mehackit. Utöver de kreativa teknologikurserna har hon via Rails Girls-nätverket lärt ut programmering för kvinnor i Europa, Afrika och Asien.

  Visa bloggaren
  Charlotta