Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Iida Kukkonen

  Iida Kukkonen

  Toimin erikoistutkijana SOMA-projektissa, ja teen väitöskirjaa Turun Yliopiston taloussosiologian oppiaineessa. Väitöskirjassani tarkastelen ulkonäköön liittyvää eriarvoisuutta suomalaisen työelämän eri aloilla, erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Ulkonäköön, sukupuoleen ja eriarvoisuuteen liittyvien teemojen ohella tutkimusintresseihini lukeutuvat muun muassa kulutus ja sosiaalinen media.

  Visa bloggaren
  Iida
 • Lauri Kuusela

  Lauri Kuusela

  Jag arbetar som ungdomsledare med Turku Game Academy vid ungdomstjänsterna i Åbo stad. Utvecklingen samt ledandet av e-sportverksamheten för ungdomarna i Åboregionen tillhör mina arbetsuppgifter. Elektronisk sport hör även till mina fritidshobbyn och fps-spel med snabbt tempo så som Overwatch och Apex Legends ligger mitt hjärta nära.​

  Visa bloggaren
  Lauri
 • Kuva Pauliinasta

  Pauliina Lahtinen

  Työskentelen Kuntaliitossa projektityöntekijänä kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -hankkeessa, jossa vastaan nuoDo-järjestelmän kouluttamisesta ja käyttäjätuesta sekä hoitelen viestintäasioita. Taustani on kunnallisessa nuorisotyössä ja sen erilaisissa kehittämishankkeissa.
  Visa bloggaren
  Pauliina
 • Sofia Laine

  VTT, dos. Sofia Laine työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa ma. tutkimuspäällikkönä. Hänen viimeaikaiset tutkimusaiheensa ovat liittyneet koulunuorisotyöhön, nuorten vapaa-aikaan ja harrastamiseen. Parhaillaan hän myös toimittaa Näkökulma-tekstien sarjaa Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0. Aiemmin Laine on tutkinut mm. nuorten poliittista ja kulttuurista osallisuutta sekä työelämäsiirtymiä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

  Visa bloggaren
  Sofia
 • Sanna Lappalainen

  Sanna Lappalainen

  Sanna (PM, studiehandledare) arbetade som projektchef för projektet Specialunga och stödjandet av deltagande i den digitala tidens multiprofessionella verksamhetsmiljöer (#ERNOD). Ungdomarnas jämlikhet befrämjades i ERNOD-projektet genom att utveckla digitala inlärningspraxis och metoder för mediefostran, öka på tillgången till information och utbilda aktörer som arbetar med ungdomar. Mer information om projektet: www.xamk.fi/ernod (på finska). Sanna favoriserar bibliotek, och missionen är att få formellt, informellt och icke-formellt lärande att  “kollidera” på biblioteken.

  Visa bloggaren
  Sanna
 • Heikki Lauha

  Heikki Lauha

  Jag ansvarar för forsknings- och publikationsverksamheten samt det strategiska utvecklandet vid Verke. I praktiken hör bl.a. produktionen av Verkes enkäter och publikationer, stödjande av utarbetande av digistrategier för organisationerna i ungdomsbranschen och startande av nya utvecklingsprojekt till mitt arbete.

  Visa bloggaren
  Heikki
 • Annukka Lehtikangas

  Annukka Lehtikangas

  Annukka är sociolog som utexaminerats från Helsingfors universitet. Hon har agerat som högskolepraktikant i Verke, där hon utförde en kartläggning om en undersökning som behandlade ungdomarnas webbkultur och -beteende samt skrev en rapport om kartläggningen. Annukka är speciellt inspirerad av ungdomars överlappning i webb- och vänkulturen och hon fortsatte att granska temat i sin pro gradu-avhandling.

  Visa bloggaren
  Annukka
 • Minna Lehtinen

  Minna Lehtinen

  En person som publicerar allt för många videor på sin katt i sociala medier. Telefonen full av skärmdumpar, that sparks joy. Vaknar vilken morgon ivrig för vad som helst, då de ungas välmående och en bra stämning finns på tapeten.

  Visa bloggaren
  Minna
 • Riikka Lehtinen

  Riikka Lehtinen

  Riikka Lehtinen är yrkeskunnig inom arbetet för likvärdighet och fostran. Inom fritidsaktiviteter hålls såväl rollspelstärningarna, spelmusen och -kontrollen som virknålen i hennes händer. I spelen är Riikka en strateg som trivs med både damage- och support-roller. I normala omständigheter tillbringar hon sin fritid även på spelningar och i skivbutiker.

  Visa bloggaren
  Riikka