Man med mobiltelefon i handen vid sjön

Verke LIVE: Teknologis miljöpåverkan

17.12.2020 / Marcus Lundqvist och Jarno Alastalo / längd 21 min

På videon diskuterar Marcus Lundqvist och Jarno Alastalo om teknologins miljöpåverkan. Vad kan man göra inom ungdomsarbetet för att främja en renare miljö? Hur kan man utnyttja teknologin för miljöns bästa? Hur påverkar användning av teknologi klimatet? Användningen av internet producerar ungefär 2,3 procent av hela världens koldioxidutsläpp. Enbart en sökning i Google producerar uppskattningsvis 5-7 gram koldioxid.

Videon är textad till svenska.