Kvinnan sitter ute med datorn

Dataskydd i ungdomsarbete

28.1.2021 / Pirjo Väyrynen / längd 40 min

I det nationella kompetenscentret för digitalt ungdomsarbetes utbildningsserie bekantar vi oss med dataskydd. Dataskyddsexpert Pirjo Väyrynen från Pirannava Intelligence Oy presenterar i utbildningsserien dataskyddets hemligheter genom praktiska metoder.

I utbildningsseriens andra del tar vi oss an dataskydd i ungdomsarbetet. Hur ska man ta dataskydd i beaktande i webbmiljöer? Vad ska man särskilt tänka på gällande dataskydd när man använder Discord? Vad för uppgifter kan man samla in om de unga genom sociala medier?

Videon är textad till svenska.

Se videon på Verkes YouTube-kanal