Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Antti Korhonen

  Antti Korhonen

  Antti är en savolaxisk wannabe-socialpedagog som arbetar som koordinator för det internationella ungdomsarbetet vid Ungdomscentren i Finland (#ungdomscentrenifinland). Icke-formellt lärande, dess erkännande och identifiering är hans yrkesmässiga passion. Bland annat benämningar som ”Ansvarsfull youtubare”, ”Int-katalysator”, ”Reflective digi-learner” och ”Extraordinary agent of online youth work” har från ungdomars internationella projekt på den senaste tiden samlats i den egna benämningsportfolien.

  Visa bloggaren
  Antti
 • Kristiina Korjonen-Kuusipuro

  FT, dos. Kristiina Korjonen-Kuusipuro on kulttuuriantropologi, joka työskentelee projektitutkijana Dequal-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa. Hänen kiinnostuksen kohteisiin kuuluu ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, nuorten kuulumisen tunne sekä tunteet kulttuurisena ilmiönä. Aiemmin hän on tutkinut mm. ikäihmisten digitaitoja, yksin maahan tulleiden nuorten kuulumisen tunnetta sekä ihmisten paikkasuhteita. 

  Visa bloggaren
  Kristiina
 • Anniina Korpi

  Anniina Korpi

  Jag arbetar som ungdomsarbetare på webben för Björneborgs stad. Sociala medier, Netari, spelande, mediefostran och övrigt nördigt tillhör mitt arbete. Jag upprätthåller två nätsidor för Karhuseudun nuoret: http://nuokka.fi/ (på finska) och http://jeesari.nuokka.fi/ (på finska).

  Visa bloggaren
  Anniina
 • Hanna Koskenkangas

  Hanna Koskenkangas

  Hanna Koskenkangas är en statsvetare som orienterat sig i de ungas deltagande. Hon arbetar som expert för företagssamarbete och teamchef vid Barn och ungdoms stiftelsen.

  Visa bloggaren
  Hanna
 • Iida Kukkonen

  Iida Kukkonen

  Toimin erikoistutkijana SOMA-projektissa, ja teen väitöskirjaa Turun Yliopiston taloussosiologian oppiaineessa. Väitöskirjassani tarkastelen ulkonäköön liittyvää eriarvoisuutta suomalaisen työelämän eri aloilla, erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Ulkonäköön, sukupuoleen ja eriarvoisuuteen liittyvien teemojen ohella tutkimusintresseihini lukeutuvat muun muassa kulutus ja sosiaalinen media.

  Visa bloggaren
  Iida
 • Lauri Kuusela

  Lauri Kuusela

  Jag arbetar som ungdomsledare med Turku Game Academy vid ungdomstjänsterna i Åbo stad. Utvecklingen samt ledandet av e-sportverksamheten för ungdomarna i Åboregionen tillhör mina arbetsuppgifter. Elektronisk sport hör även till mina fritidshobbyn och fps-spel med snabbt tempo så som Overwatch och Apex Legends ligger mitt hjärta nära.​

  Visa bloggaren
  Lauri
 • Kuusniemi

  Tanja Kuusniemi

  Paatunut roolipelaaja, Noppatuuri-pelistriimin vakiokasvo ja elämystuotantoyrittäjä, jonka yritys Saagasi Events toteuttaa tarinallisia ohjelmapalveluita Pohjois-Pohjanmaan alueella. Päivästä riippuen vintagelady, tavernan emäntä tai suonoita… tai jotain aivan muuta!

  Verkkosivut: www.saagasi.fi

  Visa bloggaren
  Tanja
 • Kuva Pauliinasta

  Pauliina Lahtinen

  Työskentelen Kuntaliitossa projektityöntekijänä kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -hankkeessa, jossa vastaan nuoDo-järjestelmän kouluttamisesta ja käyttäjätuesta sekä hoitelen viestintäasioita. Taustani on kunnallisessa nuorisotyössä ja sen erilaisissa kehittämishankkeissa.
  Visa bloggaren
  Pauliina
 • Sofia Laine

  VTT, dos. Sofia Laine työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa ma. tutkimuspäällikkönä. Hänen viimeaikaiset tutkimusaiheensa ovat liittyneet koulunuorisotyöhön, nuorten vapaa-aikaan ja harrastamiseen. Parhaillaan hän myös toimittaa Näkökulma-tekstien sarjaa Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0. Aiemmin Laine on tutkinut mm. nuorten poliittista ja kulttuurista osallisuutta sekä työelämäsiirtymiä niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

  Visa bloggaren
  Sofia