Bloggförfattare

kvinna sitter på café och skrattar.
 • Miro Ruismäki

  Miro Ruismäki

  Jag är 24-år och studerar till samhällspedagog. Betyget får jag i handen till julen 2020 (läs: jag söker jobb). Jag kommer ursprungligen från Seinäjoki i Österbotten men yrkeshögskolan förde mig till Jyväskylä. Hjärtat slår starkt för att arbeta med ungdomar och stödja dem. Jag är intresserad av den akustiska gitarren, all slags sport och påverkan av sociala medier. Jag gillar också att prata inför publik och att föreläsa. Jag lever mitt liv med positiv attityd och strävar alltid efter att se de goda sidorna i saker och ting.

  Visa bloggaren
  Miro
 • Kuvassa Maria Ruotsalainen

  Maria Ruotsalainen

  Maria Ruotsalainen (PhD) on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. Hänen väitöskirjansa keskittyy sukupuolen ja kansallisuuden rakentumiseen kilpapelaamisessa. Lisäksi häntä kiinnostavat kysymykset yhdenvertaisuudesta e-urheilussa ja pelaamisessa laajemmin.

  Visa bloggaren
  Maria
 • Iita-Mari Ruponen

  Työskentelen Verkessä muun muassa koulutustoiminnan parissa. Monenlaiset jutut kiinnostavat minua, aina neulomisesta tekoälyyn ja algoritmeihin. Työn ulkopuolella pelaan, katson sarjoja, jumppaan ja opin uutta.

  Visa bloggaren
  Iita-Mari
 • Fredrik Rusk

  Fredrik Rusk

  Fredrik Rusk, PeD, är docent i pedagogik med inriktning mot digital interaktion och forskningsledare i tillämpad pedagogik vid Åbo Akademi. Hans forskningsintressen omfattar användning av etnografi, etnometodologi och samtalsanalys för att studera klassrums sociala organisation samt lärande i och genom olika former av digitalt medierad interaktion, såsom smartphones, videokonferenser och videospel.

  Visa bloggaren
  Fredrik
 • Panu Räsänen

  Hommiini Verkellä kuuluu kaikki, mitä voidaan digitaalisessa nuorisotyössä kategorisoida kulttuurin alle – pelaamisesta kuvaamiseen ja äänittämisestä kädentaitoihin. Digitalisaatiotyön ulkopuolella viihdyn analogisen musiikin ja paperisten sarjakuvien parissa.

  Visa bloggaren
  Panu
 • Minna Saariketo

  Minna Saariketo

  Skribenten slutför sin doktorsavhandling i fakulteten för Informationsteknologi vid Tammerfors universitet, där hon forskar kring agentskapet i ett programmerat samhälle. Ytterligare forskar hon inom projektet Digitala ansikten vid Aalto-universiteteti vad slags signifikanser folk ger allt data som samlas om dem själva i digitala miljöer.

  Visa bloggaren
  Minna
 • Loretta Saikkonen

  Loretta Saikkonen

  Olen toiminut yli kymmenen vuotta projektitutkijana Turun yliopistossa. Tällä hetkellä kirjoitan väitöskirjaa suomalaisten informaatiotaidoista. Nuoriin liittyen olen tutkinut aiemmin mm. koulutuksesta syrjäytymistä sekä nuorten digitaalisia taitoja ja digitaalisen median käyttöä.

  Visa bloggaren
  Loretta
 • Eija Seppänen

  Eija Seppänen

  Jag arbetar som expert för lärarnas ekonomiutbildning vid Ekonomi och Ungdom TAT samt som kommunikationskoordinator för DigiConsumers.

  Visa bloggaren
  Eija